Kornpriserne faldt i 2023

I kølvandet på de stærkt stigende kornpriser i 2022 er priserne faldet i 2023 – 14 procent for byg og 17 procent for hvede. Det skriver Danmarks Statistik.

Kornpriserne i 2023 er dog stadig betydeligt højere end i 2021, nemlig 28 procent højere for byg og 18 procent for hvede. Den store prisstigning i 2022 skulle ses i lyset af Ruslands krig mod Ukraine, som pressede udbuddet af korn og dermed hævede priserne på verdensmarkedet. Dette har dog ændret sig i 2023, hvor Ukraine har opnået bedre adgang til EU-landenes markeder med stor import og lavere priser til følge.

Den danske produktion af korn i 2023 fandt sted på cirka 1,2 millioner ha landbrugsjord dyrket af 18.000 landmænd.

Høsten blev ikke god grundet tørke i forsommeren og havnede på 23 procent under en normalhøst, skriver Danmarks Statistik.

Læs også