Svinenoteringer stiger fortsat i Europa

- Det europæiske slagtesvinemarked fortsætter opsvinget, lyder det fra Danske Svineproducenter, som tilføjer, at stemningen blandt markedsinteressenterne på det europæiske slagtesvinemarked generelt er optimistisk.

Senest er slagtesvinenoteringerne steget i størrelsesordenen 3-6 cent svarende til cirka 18-44 øre.

De stigende noteringer forklares med, er en stor efterspørgsel efter slagtesvin samtidigt med et begrænset udbud på grund af de seneste års nedgang i europæisk svineproduktion.

- Ud over behovet for fersk grisekød er fokus hos mange slagterier på at opbygge frosne lagre for at være klar til næste grillsæson, oplyser Danske Svineproducenter, som også beretter om øget efterspørgsel efter svinekød fra tredjelande.

Mens den tyske notering satte trenden for nabolandene med en prisstigning i onsdags på 5 cent (cirka 38 øre), så noterer man sig også, at den seneste danske stigning på korrigerede 4 cent (cirka 30 øre), er den første prisændring i fire uger.

Den danske notering er dog fortsat på sidstepladsen i den europæiske prissammenligning.

Læs også