Den globale produktion af svinekød vil stige i 2021

Ifølge det amerikanske landbrugsministeriums kvartalsvise prognose, World Markets and Trade Report, forventes den globale svineproduktion at være 4 procent højere i 2021, skriver pig333.com.

Ifølge det amerikanske landbrugsministeriums kvartalsvise prognose, World Markets and Trade Report, forventes den globale svineproduktion at være 4 procent højere i 2021, skriver pig333.com.

Kinas import af svinekød forventes at blive lidt lavere end indeværende år, men vil stadig være tæt på rekordstørrelse. Faldet i den kinesiske import kommer som et resultat af en stigende indenlandsk produktion.

Produktionen forventes 9 procent højere i Kina, som aggressivt genopbygger deres produktion og kan drage fordel af høje priser på svinekød. Men produktionen er stadig næsten 25 procent lavere, end før den afrikanske svinepest ramte Kina.

Genopretning af produktionen efter den afrikanske svinepest er også drivkraft for væksten i produktionen i Vietnam og Filippinerne, selv om udbrud fortsat forekommer i sidstnævnte land og vil kunne udfordre genetableringen af produktionen.

I EU vil produktionen stige marginalt fra et stabilt niveau baseret på produktivitetsfremgang. Udbruddet af afrikansk svinepest i vildsvinebestanden i Tyskland forventes ikke at påvirke produktionen direkte, men eksportrestriktioner vil resultere i en større tysk svinekødsforsyning til et allerede mættet EU-marked. Dette vil sammen med en svag indenlandsk efterspørgsel og den aftagende efterspørgsel fra Kina sandsynligvis lægge en dæmper på priserne næste år.

Uændret eksport

I Brasilien forventes produktionen at stige næsten 4 procent på grund af et stigende indenlandsk svinekødsforbrug og en forholdsvis robust eksportefterspørgsel, der er hjulpet af en svag brasiliansk valuta.

Den globale eksport forventes uændret på 10,8 millioner tons i 2021. Den globale efterspørgsel efter svinekød forventes at stige igen efter Covid-19-pandemien. Medvirkende hertil vil være et opsving i restaurationsbranchen.

Efter et pinefuldt 2020 med manglende indenlandsk produktion vil Kinas svinekødimport falde 6 procent. For de øvrige store svinekødimportører, herunder Mexico, Filippinerne, Japan og Korea, forventes en stigning i import, men disse lande tilsammen tegner sig for mindre handel end Kina alene.

Pil opad

Den amerikanske produktion forventes at blive omkring 1 procent højere i 2021. Producenterne har tilkendegivet, at de vil reducere antallet af søer i sidste kvartal af 2020 og første kvartal af 2021. Det vil begrænse antallet af slagtninger i en stor del af næste år, mens en forventet lavere slagtevægt også vil begrænse produktionen.

Den amerikanske eksport forventes uændret fra 2020 på 3,3 millioner tons. En svækket efterspørgsel fra Kina vil blive opvejet af en vækst i eksporten til andre markeder, herunder Mexico og Japan.

pj

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også