Prissvag Wasde-rapport fra USDA

Denne måneds opgørelse over den globale afgrødeforsyning, var til den noget overraskende prissvage side. Det mest iøjnefaldende var estimaterne for de amerikanske afgrødelagre, der langt overgik markedets forventninger.