Ledigheden på det laveste niveau siden 2008

Festen på arbejdsmarkedet fortsætter – nu med et markant fald i ledigheden på 6.900 personer i november, svarende til en samlet ledighed på 80.600 personer.

Dermed ligger ledigheden for november på det laveste niveau siden 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Der er et meget højt antal ledige stillinger og samtidig er manglen på kvalificeret arbejdskraft på tværs af erhvervslivet fortsat rekordhøj i øjeblikket, så er der grobund for yderligere fald i ledigheden. Men festen slutter snart, da vi nærmer os bunden med hastige skridt i øjeblikket, vurderer Nykredit i en kommentar.

Ifølge Nykredit kan manglen på arbejdskraft blive den helt store hæmsko for væksten fremadrettet.

- Men der er faktisk plads til større lønstigninger, uden at det bliver til en overophedning, vurderer finanskoncernen.

Himmerlandskød øger kategorier med en krone

En lang række kategorier stiger med 1 krone pr. kg hos det private slagteri Himmerlandskød A/S.

Det drejer sig om følgende vægtklasser under kategorien »Ungtyre under 24 mdr. og kvier, stude under 16 mdr.«: 180 kg klasse 7-15, 280 kg klasse 7-15 og 380 kg klasse 7-15. Desuden kategorien »Stude, kvier og unge køer under 42 mdr.« med vægtklasserne 340 kg, 380 kg, 400 kg.

Under kategorien »Køer over 42 måneder« er det vægtklasserne 180 kg, 240 kg, 300 kg og O/400kg.

Noteringsstigningen er først og fremmest drevet af øget efterspørgsel på hjemmemarkedet, oplyser Himmerlandskød i en markedskommentar.

Læs også