Optur: Mælkeprisen stiger fra marts

Fra marts 2022 vil Arlas acontopris for både konventionel og økologisk mælk stige med 14,9 øre per kilo. Desuden øges tillægget for Non-GM med 3,7 øre per kilo.

I forbindelse med de kommende prisstigninger vil Arlas acontopris for mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være henholdsvis 332 øre/kg for konventionel mælk og 388,3 øre/kg for økologisk mælk. 

Markedet for GMO-frit foder stiger relativt mere end fodermarkedet generelt. Som følge heraf er der gennemført en ekstraordinær justering af tillægget for GMO-frit foder på plus 0,5 eurocent til 1,5 eurocent for at dække de endnu stærkere stigende omkostninger ved GMO-fri produktion. Tillægget for GMO-frit foder er en omfordeling fra basispriserne, og udviklingen heraf vil blive overvåget og justeret i overensstemmelse hermed. 

Indvejet mælk

EU's mælkeproduktion viser stadig ingen tegn på bedring.

November lukkede i -1,2 procent, og december forventes at ligge på omkring -1,5 procent.

Det kraftige fald fortsætter i Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Holland. Europas fire største mælkeproducenter driver produktionen nedad, mens fremskridt i Italien, Polen, Irland og Spanien opvejer noget af den negative udvikling.

Den amerikanske mælkeproduktion faldt med 0,1 procent i december, men med -0,1 procent. Men New Zealand blev ramt hårdest. Midt i højsæsonen påvirkede det varme og ekstremt tørre vejr deres produktion negativt, hvilket resulterede i et fald på -5,5 procent i december. Argentina er fortsat det eneste større mælkeproducerende område med en positiv vækst på 3,4 procent i december, men andre større mælkeproducenter i Sydamerika som Brasilien og Uruguay falder med henholdsvis -4,6 procent og -3,0 procent, hvilket skyldes dårligt vejr.

Ost

Mejeriprodukter bliver fortsat dyrere, og her er ost ingen undtagelse. I Europa skyldes dette primært det fortsat lave produktudbud og en stærkere efterspørgsel. Det europæiske marked for Gouda er vanskeligt, da de primære producerende regioner oplever en lav mængde indvejet mælk og fortsat stærk efterspørgsel. Den samlede produktion af Mozzarella i EU ser ikke lovende ud på grund af den lave mængde indvejet mælk. 

Mælkepulver

Priserne på mælkepulver står fortsat stærkt med opadgående priser på såvel sødmælkspulver som skummetmælkspulver.

Beholdningerne er meget lave på markedet, og friske forsyninger er stadig begrænsede. Priserne på fedtholdigt mælkepulver er ikke i stand til at følge med i samme hastighed som andre typer mælkepulver, da efterspørgslen drives af lavindkomstområder, som er meget prisfølsomme. 

Smør

I begyndelsen af året faldt prisen på fløde i EU, og påvirkningen fra den sæsonbestemte stigning i afhentning af mælk blev tydelig. Priserne på smør i EU rettede sig op sidst i januar.
 

Læs også