Flere slagtninger af køer og kvier sidste år

Der blev samlet slagtet én procent flere kreaturer i 2021 end i 2020, skriver Danmarks Statistik.

Men der blev til gengæld slagtet syv procent færre end i 2018.

Samlet set blev der slagtet cirka 506.100 kreaturer i 2021, hvor tallet var 499.700 i 2020 og 533.600 i 2018.

Der var flere slagtninger af køer og kvier i 2021 end i 2020, mens slagtningerne af handyr faldt. Samtidig steg eksporten af kvæg i 2021, hvoraf en del var tyrekalve til opfedning i modtagerlandet.

Den seneste opgørelse af kvægbestanden 31. december 2021 viste et fald i bestanden af køer på 1,7 procent og totalt et fald på 1,3 procent. Der var i alt 1,5 mio. stk. kvæg.

Læs også