Afgrødepriserne rebounder

Efter en prissvag udvikling på afgrødemarkedet hen over ugens første dage, står vi nu pludselig overfor en prisstærk afslutning. Afgrødepriserne rebounder som et resultat af nye tal, der viser, at efterspørgsel efter fysiske afgrøder på eksportmarkedet eksploderer lanbgt over hvad der var forventet.

Tirsdagens WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium var overraskende prissvag og det satte et umiddelbart pres på afgrødepriserne, ved ugens begyndelse. Således valgte det amerikanske landbrugsministerium at opskrive blandt andet det amerikanske og det globale lager med majs. Det samme gjorde sig gældende for det amerikanske og globale sojalager. Derfor var rapporten samlet set at betragte som værende til den prissvage side for hele afgrødekomplekset og det var også den reaktion vi fik i løbet af tirsdagens og onsdagens handel på afgrødebørserne verden over. Men torsdag aften kom det amerikanske landbrugsministerium så med deres nyeste tal for eksporten af afgrøder ud af USA. Den ugentlige eksportopgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium over den amerikanske eksport af afgrøder, er en god indikator for, hvordan det generelt set ser ud med købsinteressen for afgrøder ude på verdensmarkedet. Og den er mildest talt stor.

Den prissvage og tvilsomme rapport er helt glemt

Derfor rebounder afgrødepriserne her hen mod ugens afslutning og en ellers prissvag start på ugen er nu blevet vendt rundt til en prisstærk afslutning. Det tegner derfor stadig til pæne prisstigninger for afgrøderne frem mod sommerens høst i Europa og jeg har derfor også fået bekræftet min antagelse om, at estimaterne fra det amerikanske landbrugsministerium omkring den globale afgrødeforsyning skal tages med et gran salt.

Denne uges eksporttal fra det amerikanske landbrugsministerium viser en eksplosiv købsinteresse for alle afgrøder ude på det globale eksportmarked. For hvedens vedkommende blev der i sidste uge eksportere lidt over 500 tusinde tons ud af USA. Det var en gardin overraskelse, set i forhold til, at der i markedet lå en forventning til en ugentlig eksport på blot 300 tusinde tons. Ligeledes overraskede eksporten af majs ud af USA med flere længder, set i forhold til hvad der lå af forventninger i markedet. Således blev der i sidste uge eksporteret 876 tusinde tons majs ud af USA, hvilket må siges at være i den pæne ende, set i forhold til, at der i markedet blot lå en forventning til en amerikansk eksport af majs i omegnen af 500 tusinde tons.

Til trods for at WASDE-rapporten over den globale afgrødeforsyning, der udkom tirsdag aften, var meget prissvag grundet de overraskende høje lagre med majs i både USA og på globalt plan, så indikerer den kraftige vækst i efterspørgslen efter majs på eksportmarkedet, at majsprisen nu igen skal op. Dette fremgår også tydeligt af vedlagte prisgraf, der viser at majsprisen torsdag har taget et kraftigt hop op.

USDA`s troværdighed er på spil

Med andre ord, den prissvage WASDE-rapport er for længst glemt og ligesom at jeg har sat et stort og fedt spørgsmålstegn ved estimaterne og troværdigheden ved rapporten fra det amerikanske landbrugsministerium, så ser resten af afgrødemarkedet ud til at gøre det samme lige nu.

Den amerikanske eksport af sojabønner viste sig også at overgå alles forventninger. Således blev der i sidste uge eksporteret sammenlagt 1.175 tusinde tons sojabønner ud af USA. Dette næsten svimlende høje eksporttal, skal holdes op imod en forventning i markedet, der forud for eksporttallenes offentliggørelse lød på blot 700 tusinde tons.

Nu er det så spørgsmålet om hvordan den spekulative side af markedet tager de nye eksporttal. I forvejen lå de store spekulative kapitalfonde inde med en stor salgsposition i især majs forud for de nye eksporttal. Med den kraftige eskalering i efterspørgslen efter korn ude på eksportmarkedet forventer jeg, at spekulanterne nu vil begynde at købe de tidligere solgte majsfutures tilbage. Som jeg skrev forleden her i avisen, så ligger dette spekulative købsbehov blandt spekulanterne og tikker som en bombe under kornpriserne lige nu. Specielt efter at vi nu kan konstatere, at køberne på det fysiske kornmarked er kommet talstærkt tilbage i markedet.

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Læs også