FirstFarms vil købe rumænsk selskab

FirstFarms har underskrevet et såkaldt “letter of intent,” altså en hensigtserklæring om at overtage holdingselskabet AIC, skriver FirstFarms i en pressemeddelelse.

Holdingselskabets væsentligste aktiv er det rumænske selskab AISM Srl, der besidder 2.430 hektar dyrket og bortforpagtet landbrugsjord i Rumænien.

Derudover indeholder selskabet et moderne siloanlæg med 6.000 tons lagerkapacitet, fodermølle saml lager og administrationslokaler.

Det er hensigten, at ejerne af AIC modtager dels 1.198.500 nye aktier i Firstfarms, dels et betinget tilgodehavende svarende til værdien af 50.000 aktier på et nærmere bestemt tidspunkt.

Med Firstfarms aktuelle kurs på 58,0 kr. pr. aktie svarer de nye aktiers værdi til samlet 69,5 mio. kr.

Hvis transaktionen gennemføres, som der nu er lagt op til, kommer ejerne af AIC A/S til at besidde 16,5 pct. af aktierne i Firstfarms, som følge af transaktionen.

Handlen forventes gennemført senest i andet kvartal 2020. 

- Der er primært tale om en investering i jord og lagerkapacitet. Jordpriserne i Østeuropa er stigende, og med dette køb investerer vi i jord og lager af særdeles god kvalitet med en række potentielle anvendelsesmuligheder. Købet giver mulighed for at skalere og optimere driften og mulighed for en bedre udnyttelse af vores kompetencer i Rumænien. Desuden får vi med sælgers indtræden i aktionærkredsen adgang til vigtig viden og erfaring, som vi vil forstå at udnytte til øget værdiskabelse i hele vores forretning, siger adm. direktør i Firstfarms, Anders H. Nørgaard, i pressemeddelelsen.

aldo

Læs også