Gode perspektiver for afgrødepriserne i Europa

En tør sensommer i Europa har betydet, at der ikke er blevet sået den rapsfrø, som europæisk landbrug havde ønsket. Ligeledes går det heller ikke for godt med at få lagt hveden i jorden til næste års høst grundet et vådt efterår. Det kommer alt andet lige til at resultere i stigende afgrødepriser her i Europa frem mod høsten i 2020.

De store mængder af nedbør hen over efterårsmånederne har resulteret i, at landmænd i specielt Frankrig, har haft store problemer med at så afgrøder til høsten i 2020. Først var det tørke der henover sensommeren betød, at det var svært for landmænd i central og Vesteuropa at få lagt rapsfrø i jorden. Det betød igen, at der i stedet skulle sås hvede, på de arealer, der ellers var planlagt til rapsfrø. Men efter tørken kom regnen. Og det har været et meget vådt efterår. I Frankrig, der er Europas største producent og eksportør af hvede, har de i løbet af oktober og november fået nedbør i mængder der er 70 procent over normalen.

De store nedbørsmængder betyder, at de franske landmænd er voldsomt forsinket med hensyn til såning af hvede. På nuværende tidspunkt plejer de franske landmænd at være færdige med at så hvede. Men indtil videre har de kun fået sået hvede på 80 procent af de planlagte arealer. Samtidig er kvaliteten af den franske hvede ikke for god på nuværende tidspunkt og det kan tages som en kraftig indikation på, at den europæiske hvedehøst i 2020 ikke kommer til at nå op, på det niveau, vi oplevede sidste år.

Raps og hvede stiger i pris - sammen

Resultatet af de dårlige vejrforhold for afgrøderne i sensommer og hen over efterår, fremgår tydeligt af prisgrafen, for både europæiske rapsfrø og hvede, der begge stiger i fælles front.

Kigger vi på prisgrafen for rapsfrø, så kan vi se, hvordan den fastholder det opadgående momentum, der har gjort sig gældende i det meste af 2019. Ligeledes fremgår det, at hvedeprisen på MATIF nu også er kommet godt op ovenpå sommerens høstpres. Alene hen over den sidste måned er den europæiske hvedepris gået fra et lavpunkt i 175 euro til en aktuel pris på godt 187 euro pr. ton.

Rapsprisen er stadig forholdsvis dyr i forhold til hvedeprisen. Normalt siger man at den optimale rapspris er det dobbelte af hvedeprisen. Med en aktuel hvedepris på 187 euro, så burde rapsprisen koste 374 euro på nuværende tidspunkt. Eller omvendt, med en aktuel rapspris på 390 euro, så burde hvedeprisen være på 195 euro pr. ton. Jeg mener, at det er hvedeprisen der er for lav, frem for rapsprisen der er for høj. Jeg forventer derfor at hvedeprisen skal yderligere opad frem mod næste års høst her i Europa. Samtidig ser jeg heller ikke nogen grund til, at rapsprisen skal falde. Tværtimod forventer jeg, at rapsprisen og hvedeprisen skal stige i fælles front. Derfor fastholder jeg stadig min overordnede anbefaling om, at du som planteavler, lige nu skal være afventende med salg af afgrøder hen over en bred kam.

Læs også