Såning af hvede sakker bagud i USA og Europa

Selvom vi står overfor en mulig, lille nedtur i hvedeprisen på kort sigt, så signalerer en skuffende fremgang med såning af hvede i både USA og Frankrig, at hvedeprisen frem mod næste års høst, stadig kan nå op på højere niveauer, end dem vi ser i dag.

Efter en formidabel høst med hvede i sommer over det meste af Europa blev den europæiske hvedepris presset tilbage mod de bundniveauer, der er blevet skabt set hen over de seneste fem år. Fra starten af september måned og frem til sidste uge har den europæiske hvedepris dog revancheret sommerens værditab, og hvedeprisen er nu stort set tilbage, hvor den var, inden høstpresset satte ind i juni måned. Som jeg også beskrev det i gårdsdagens avis, så vil en modsatrettet korrektion i nedadgående retning være en naturlig begivenhed, og derfor kunne det være en idé at slå til med et del-salg af hvede allerede nu. Egentlig ikke fordi jeg forventer, at hvedeprisen skal falde voldsomt fra aktuelt prisniveau, men ene og alene for at sprede den prismæssige risiko ud på flere forskellige prisniveauer.

Såning af hvede halter gevaldigt i Frankrig

Rent fundamentalt er der dog heller ikke meget, der signalerer, at hvedeprisen skal falde voldsomt meget fra nuværende prisleje. Således går det ikke alt for godt med at få sået hvede i store dele af Europa, og det kan betyde, at næste års hvedehøst potentielt ikke kan leve op til dette års gode udbytteresultater. Nye tal viser, at Frankrig, der er Europas største producent af hvede, indtil videre kun har fået plantet hvede på 29 procent af de planlagte arealer. Det lever langt fra op til det areal, der var blevet sået hvede på i Frankrig på samme tid sidste år. Her havde de franske landmænd nemlig på nuværende tidspunkt fået plantet hvede på 50 procent af de planlagte arealer. Selvom der er længe til næste sommer, og selvom der derfor også går lang, tid før høstresultaterne fra Europas største hvedeproducent begynder at tikke ind, så er den skuffende såningsfremgang et lille vink om, at hvedearealet i Europa risikerer at blive mindre end planlagt, og at det derfor nok næppe bliver så formidabel en hvedehøst i Europa til næste år, som tilfældet var i 2019.

Laveste hvedeareal i USA gennem 110 år

Det ser ikke meget bedre ud med hensyn til arealstørrelsen på den anden side af Atlanterhavet. Her viser en ny undersøgelse fra nyhedsbureauet Bloomberg, at det amerikanske areal med vinterhvede risikerer at falde til 31.118 millioner acres fra 31.159 millioner acres sidste år. Et areal med vinterhvede på 31.118 millioner acres vil i givet fald være det laveste areal i mere end 110 år. Vi skal således helt tilbage til 1909 for at finde et amerikansk areal med vinterhvede i USA, der var lavere end de 31.118 millioner acres, der forventes sået til den kommende amerikanske hvedehøst. Tilbage i 1909 kom det amerikanske landbrugsministerium med deres allerførste opgørelse over tilsåede afgrødearealer i USA. På daværende tidspunkt var der kun blevet sået hvede i USA på det, der svarer til 29.196 millioner acres.

Dermed skal både amerikanske og franske landmænd opleve gunstige vejrforhold frem mod næste års høst, for at hvedeudbytterne vil kunne opveje de tab, der forventes i arealstørrelse. Det er netop derfor, at jeg stadig ser, at hvedeprisen på den lange bane kan gå højere op, selvom vi risikerer en periode med lidt faldende hvedepriser på den korte bane.

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Læs også