Markedsnoter: Salget af oksekød falder herhjemme

På to år er salget af oksekød i Danmark faldet med knap fire procent, viser ny analyse.

Det er sket i takt med, at diskussionen er taget til omkring mere klimavenlige madvaner, skriver Berlingske.

Helt præcist er oksekødssalget ifølge analysehuset Nielsen faldet med 3,8 procent fra midten af 2017 til og med første halvår af 2019.

- Efterspørgslen efter plantebaseret mad er ikke bare en lille dille. Det er noget, der kommer til at fylde mere, og det kommer til at vokse, siger analysechef i Coop, Lars Aarup.

Forbrugertillid faldet

Humøret blandt de danske forbrugere faldt i september. Det viser netop offentliggjorte tal for forbrugertilliden fra Danmarks Statistik, der faldt fra 6,3 i august til 4,3 i september.

- Det er især forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år, der trækker humøret i september ned. Ser vi i et længere perspektiv, ligger den overordnede forbrugertillid på det gennemsnitlige niveau for de seneste seks måneder. Vurderingerne af familiens økonomiske situation i dag og om et år ligger da også fortsat pænt, skriver Nykredit i en kommentar.

- På sigt vil svagere global vækst kunne påvirke dansk økonomi negativt og føre til lavere beskæftigelse og trække ned i forbrugertilliden. Det ses tydeligt i dagens tal for forventningen til dansk økonomi og et her. Her skal vi helt tilbage til 2011 for at finde et lavere tal, tilføjer Nykredit.

Trods rentefaldet og de pæne tal for forbrugertilliden forventer Nykredit en moderat udvikling i privatforbruget i år på 1,8 procent.

Bank: Lange renter ventes at falde tilbage igen

Den sidste måned har været hektisk på de finansielle markeder. Den 10-årige tyske statsrenter handlede i anden halvdel af august i perioder under -0,70 procent i rente, og 30-årige tyske statsrenter var under -0,25 procent.

Samtidig blev 0,5 procent 2050 pludselig det toneangivende udstedelsespair i Danmark, konstaterer Danske Bank i en kommentar til renteudsigterne, og fortsætter:

- I september har billedet dog været et lidt andet, og de lange renter er for en gangs skyld steget en smule. De lange 30-årige tyske renter er igen blevet positive, og den 10-årige rente er steget omtrent 20bp til -0,5 %. I Danmark er 1% 2050-obligationen uden afdrag blevet det toneangivende lånepapir.

Vi er dog ikke på vej mod en længere periode med stigende renter, som vi for eksempel så det i 2015, hvor 10-årige tyske statsrenter steg op imod 1 procentpoint på kort tid, vurderer Danske Bank.

Banken forventer derimod, at de lange renter falder tilbage igen til niveauerne, vi så i august.

Palmeolien har fået det svært

Tredje dag i streg med faldende priser på palmeolie betød, at det positive momentum, som blev fanget hen over sommeren, efterhånden har mistet pusten, skriver Jyske Bank i sin daglige afgrødekommentar

- Om end prisen er steget med 15 procent fra bunden i juli, så har bevægelserne siden august været af mere sidelæns karakter. En vigende eksport kombineret med en styrket valuta har betyder, at priserne er kommet lidt under pres de seneste par dage, tilføjer banken.

Læs også