Stabilt lave tendenser i europæiske svinepriser

I en tid med afrikansk svinepest og coronavirus er der fortsat en vis prisstabilitet i de europæiske svinenoteringer. 

De europæiske svinepriser holdes fortsat relativt i ro.

Det viser en gennemgang af noteringspriserne i Europa, som den tyske omsætterorganisation ISN har foretaget, skriver Danske Svineproducenter i et nyhedsbrev.

Størstedelen af noteringerne viser fortsat en stabil udvikling, selv om de prismæssige førernoteringer i Spanien og Italien har måttet erkende et fald i forskellige størrelsesordner.
 
Det hører med til historien, at Tyskland indtager en særposition på grund af udbruddene af afrikansk svinepest og coronasmitte. Der er fortsat begrænsninger i slagte- og forarbejdningskapaciteten, og udbudspuklen på levendemarkedet vurderes til i mellemtiden at have nået op på mere end 500.000 svin.

Hjemmemarkedet for kød har indtil nu været i balance.

Stigende bekymring

Overalt i Europa stiger levendeudbuddet, som det er typisk for sæsonen, og slagtevægten stiger. Derudover stiger også bekymringen for virkningerne af anden bølge af coronapandemien med den nye delvise lockdown, og det at man blandt andet holder op med at spise på restauranter. 

Ud fra erfaringerne i foråret ser man et højere forbrug i husholdningerne. I Frankrig så man ifølge en markedsinteressent i den forgangne uge en stigning i efterspørgslen i levnedsmiddeldetailhandlen oven på udmeldingen om den nye lockdown. Lignende forlydender høres fra Spanien.

En væsentlig støtte på det europæiske marked er stadigvæk eksporten til Kina. Dog ser det ud til, at dette marked mister tempo. Markedsinteressenter fra forskellige lande fortæller, at både de eksporterede mængder og priserne er faldende. Inden for EU er der stadig en intensiv konkurrence. For eksempel vinder halve kroppe fra Belgien og Tyskland markedsandele fra andre udbydere på det italienske marked. 
 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også