Pløjning kan gøres mere bæredygtigt

En korrekt justering af ploven, ensartet nedslidning af sliddelene, korrekt nedmuldning af stub og planterester trækker mod større bæredygtighed for dem, der vælger ploven, lyder det fra Ploveksperten Aps.

Landsider får for lidt fokus, når der skal udføres en korrekt pløjning. Jens Iversen har i flere situationer udviklet sine egne sliddele til – som det ses – flere forskellige plovfabrikater. – Ikke alle ståltyper er lige slidstærke og dernæst handler det også om at slide plovens dele jævnt, så det kun er en næsten papirtynd rest, der skal smides væk. Det er også bæredygtighed, siger Jens Iversen. Foto: Bøje Østerlund Nyansatte Magnus Krejberg hos Ploveksperten bruger noget af tiden hos søsterfirmaet Farmimplement til at skifte et par bøsninger og finjustere en brugt indbyttet Kverneland plov, der snart skal ud og fortsætte karrieren hos en anden landmand som en renoveret og toptrimmet maskine. Foto: Bøje Østerlund. Til mange afgrøder er der ikke ret meget, der slår en perfekt pløjning, når det gælder forberedelser af såbedet. – Rigtigt justeret og optimeret er der mulighed for besparelser på brændstofforbruget, påpeger Jens Iversen, Ploveksperten Aps. Foto: Ploveksperten.

Når man har et verdensmesterskab, en tredjeplads og yderligere fem top 10-placeringer ved verdensmesterskaberne i pløjning samt 17 år som formand for den nationale sportspløjeorganisation er det nok lidt sværere end normalt at skifte til pløjefri dyrkning.

Tidligere pløjemester Jens Iversen har i dag indrettet sin 30 hektar store planteavlsejendom nær Vils på det sydlige Mors som landets – måske verdens – mest kompetente pløjecenter for muldpladeplove og -pløjning.

- Jeg har tænkt på det her i mange år og skulle måske være begyndt på det meget tidligere, siger Jens Iversen om oprettelsen af rådgivningsvirksomheden Ploveksperten Aps den 1. august 2017.

Siden er det gået forrygende. I dag har virksomheden Ploveksperten tre veludstyrede servicebiler, og senest er endnu en medarbejder, Magnus Krejberg, ansat og oplært til fingerspidserne.

Voldsom vækst

Jens Iversen kalder, som enhver anden rådgivningsvirksomhed, de folk han hjælper, for kunder.

- Af disse har vi nu 1.335, hvoraf et par hundrede ikke har købt rådgivning, men alene specialdele såsom dæktryksmålere og sliddele. Vi har justeret cirka 1.250 plove for kunder i Danmark og godt et halvt hundrede stykker i udlandet, Norge, Ukraine og Sverige.

- I forbindelse med afholdelsen af indtil nu 33 praktiske kurser på landbrugsskoler og hos landbrugets rådgivningsvirksomheder rundt omkring i landet, er i alt 198 plove blevet justeret og optimeret, forklarer Jens Iversen om det tilsyneladende umættede behov.

At efterspørgslen efter at få justeret og optimeret såvel nye som ældre plove hos landmændene har da overrasket Jens Iversen.

- Jeg troede slet ikke, det ville få så stort et omfang så hurtigt, siger han.

Motiver for pløjning

Når der på henved en tredjedel af Danmarks dyrkbare areal i dag praktiseres variationer over pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture, kan succesen og væksten for Ploveksperten Aps nok undre en del.

- Der er nye udfordringer med flere forårspløjninger og kraftige efterafgrøder, ligesom økologiarealet stort set alt sammen bliver pløjet. Og så ser vi da også nogle, der vender tilbage til pløjning – måske på grund af særlige ukrudtsproblemer og frygten for, at glyfosat udfases. Noget, jeg i øvrigt ikke har en offentlig mening omkring, siger Jens Iversen.

- Vi har kunder, hvor vi stort set kommer hvert år for at justere ploven og træne nye chauffører. På en stor bedrift, hvor vi har været tidligere, ringede man fordi de havde fået to nye traktorer og skulle have dem tilpasset godsets plove forud for sæsonen.

Brændstofbesparelser

Jens Iversen tør ikke nævne tal for, hvor mange tusinde liter brændstof, Plovekspertens besøg har sparet danske landmænd for at brænde unyttigt af. Og heller ikke sætte beløb på de forbedrede dækningsbidrag, en perfekt pløjning og nedsat slid på plovens sliddele kan have forårsaget.

- Et af de typiske problemer er, at folk ringer og fortæller, de ikke kan få ploven i jorden. Selvfølgelig skal spidser og skær være i orden, men oftest er det faktisk landsiden, der er problemet.

- Denne helt afgørende sliddel kan nemt slides skævt og runder så ind på den bagerste del. Derved begynder ploven så småt at kæntre ind mod land og ploven bliver mindre jordsøgende, uanset om skærene er nye. Dette fænomen gælder jo alle fabrikater, og vi har, for at afhjælpe dette, fået fremstillet landsider og landsideplader til flere gængse plovfabrikater.

Importør af plove

Hermed nærmer vi os et kritikpunkt for Plovekspertens position i pløjelandskabet.

Jens Iversen har, som tidligere maskinsælger og pløjemester, naturligvis fulgt udviklingen gennem årene hos de forskellige plovfabrikater nøje.

- Jeg har længe haft et godt øje til det spanske plovfabrikat Ovlac, som skiller sig ud som stort set det eneste mærke med såkaldt løs bæreaksel. En meget enkel konstruktion, der, rigtigt indstillet, får plovens træklinjer til at fungere med færre tværgående kræfter og korrektioner fra traktoren, der så i højere grad skal trække redskabet fremad og ikke ret meget andet, forklarer han.

- Ved i 2018 at skabe et søsterselskab, Farmimplement Aps, der importerer det spanske plovfabrikat her til Norden, kan jeg så at sige have endnu flere ansatte, der ikke beskæftiger sig med andet end plove og pløjning. Og det er det, jeg vil.

Arbejder kun med plove

I stedet for vandtætte skotter mellem Jens Iversens to søsterfirmaer, melder Jens Iversen sin position som henholdsvis et rådgivningsfirma og et kommercielt plovfirma ærligt ud.

- Vi arbejder med alle fabrikater og justerer og instruerer med samme ekspertise på alle plovfabrikater. Men kun plove! I firmaet Farmimplement Aps tager vi aldrig en gammel stubharve i bytte for en ny plov. Men vi tager gerne en brugt plov af andet fabrikat end Ovlac i bytte. Så renoverer vi den og sælger den med igangsætningsservice.

Udover at omsætte nye og brugte plove er Farmimplements Aps således også hjemsted og base for udvikling og salg af sliddele, tilbehør og udstyr til plove.

- Og kun plove. Vi er jo et plovcenter, siger Jens Iversen.

Læs også