Øko-salat renses af robot

Familien Bech, der for tiden tester fransk robot på Agernæs, venter, at teknologien på sigt kan overtage radrensningen og manuelle opgaver på arealer med frilandsgrøntsager.

Den nye franskproducerede Naio Dino robot testes her på de økologiske arealer med salat på Agernæsgården ved Helnæs. Scan qr-koden og se den arbejde og vende for enden af marken helt ud til Aborg Bugt. Dronefoto og video: Per Jørgensen Robotten genkender salatplanterne i rækkerne, og det tyske Kült-aggregat sørger for rensningen helt ind under planterne. Regnskyl havde dog gjort jorden meget hård og dermed vanskeliggjort testen af robotten. Fotos: Erik Hansen SeedCom i Vissenbjerg viste for første gang en Naio robot som betaudgave på Agromek 2016. Siden er den videreudviklet og testet, så AgroRobTech nu er klar til at sende den franske robot på markedet. 21-årige Marcus Bech står for test og fremvisning, mens moderen Gitte Bech tager sig af de praktiske opgaver i det nyetablerede familiefirma. Naio robotten kan køre mellem en halv til 4,5 kilometer i timen, og sensorer gør, at den automatisk stopper, hvis personer eller genstande kommer inden for en halv meter fra robotten.

Robotterne er på indtog i mange brancher. Det gælder også gartnerier og landbruget i disse år. Forbipasserende på vej over Helnæs-dæmningen har i denne sommer kunne se en helt ny markrobot i arbejde på de økologiske arealer på Agernæsgården, som drives af den vestfynske grøntsagsproducent, Torup Bakkegaard & Orelund I/S.

Den lysegrønne Naio testes af Gitte Bech og sønnen Marcus Bech, der sammen med faderen, indehaver af frøfirmaet SeedCom i Vissenbjerg, har stiftet familieselskabet AgroRobTech med henblik på importen af de franskproducerede robotter.

Allerede på Agromek i 2016 viste Claus Bech en betaversion af Naio-robotter frem, og siden er den udviklet og testet, så den fra næste sæson er klar til salg.

Forhandleraftale

- Vi tester den i flere forskellige afgrøder og jordbundsforhold, fortæller 21-årige Marcus Bech, som er frontfiguren i robotvirksomheden, der har til huse på familiens ejendom i Vierne ved Veflinge.

Han starter her 1. september med at studere til miljø- og fødevareøkonom på Landbohøjskolen, men vil stadigvæk stå for testarbejdet, demonstrationer og fremvisninger. De øvrige praktiske opgaver tager Gitte Bech sig af.

Robotten er i første omgang primært målrettet frilandsgartnerier, og derfor er der mange kundeforbindelse via SeedCom i Vissenbjerg at trække på. Men som nævnt nedenfor er der også indgået aftale med det nyetablerede robotforhandler AllAgBots.

To centimeters nøjagtighed

For enden af bedene med den økologiske salat – og den flotteste udsigt ud over Aborg Bugt – kalibrerer Marcus Bech robotten. Der etableres gps-forbindelse, og med to centimeters nøjagtighed angiver han, på hvilke koordinater rækkerne starter.

Videre indtaster han afgrødehøjde, afgrødens art og farve, og intervallet (0-20 cm) alt efter afgrødens bredde, for at den følger rækkerne og renser så tæt ind til planterne som muligt.

- Efter flere regnskyl er jorden her blevet meget hårdt, så det kræver nok et par rensninger, vurderer Marcus Bech, og indstiller skær og renseaggregater på det tyske Kült redskab under robotten manuelt til den hårde jord.

Fire hektar på en opladning

Robotten genkender dermed planterne i rækkerne, og bevæger sig nu med en hastighed op til 4,5 kilometer i timen ned ad et bed med fem rækker salat – uden at beskadige planterne, alt imens ukrudtet fjernes.

For enden af rækkerne hæver den redskabet, og finder selv hen til næste fem-rækket salatbed.

Marcus Bech oplyser, at den kan klare fire hektars rensearbejde i løbet af 8-10 timer på en opladning. Opladningen af lithium-batterierne tager 6-8 timer.

4,5 km/t

I forhold til traditionelle traktortrukne radrensere kan Naio robotten rense meget tættere ind til rækkerne, og med dens hypning kvæles ukrudtet mellem planterne.

Robotten arbejder efter det såkaldte Garford-rensesystem, men vil også kunne med Activ Tools, som renser mellem de enkelte planter. Den kræver dog en lavere fremkørselshastighed.

Den franske robot kan køre mellem en halv til 4,5 kilometer i timen, og sensorer gør, at den automatisk stopper, hvis personer eller genstande kommer inden for en halv meter fra robotten.

Flere danske grøntsager

Gitte og Marcus Bech ser store perspektiver for den nye teknologi, både i økologiske og konventionelle bedrifter, i takt med de skrappere regler for hjælpemidler og arbejdskraftmangel.

- Vi håber da, at den kan være med til at få flere frilandsgrøntsager tilbage i det gode danske klima, siger Gitte Bech, som også ser perspektiver for robotterne i sukkerroer og andre specialafgrøder.

Det gælder også i juletræsproduktionen. Flere producenter viste ved Langesømessen, hvor robotten var udstillet, interesse for den form for automatisk renholdelse.

Godt en million kroner

Naio-fabrikken ved Toulouse har foruden Dino-modellen, som testes på Agernæs, også den lille Oz-udgave, som vil kunne operere mellem juletræerne. Endelig er også udviklet en større Ted-model i form af en portal-robot til vinplantager, som også kunne blive aktuel i skov- og juletræarealer.

Naio Tecnologies har allerede flere robotter kørende i de store grøntsagsarealer i Californien, og fabrikkens 70 udviklere har også leveret robotter til forskningen på flere europæiske universiteter.

- Vi har nu testet den i Danmark i et halvt år, og når de små børnesygdomme er rettet, er vi sikre på, at teknologien får en stor fremtid. Måske vil vi om føje år kunne se bedrifter, hvor fire-fem robotter rundt om i markerne udelukkende overvåges af driftslederen hjemme på kontoret, spår Marcus Bech og oplyser, at udsalgsprisen for en Naio Dino robot er på godt en million kroner inklusive løbende opdateringer.

Læs også