35 år med Nygaard Maskinstation

I 35 år har der været maskinstation i Husby. Som 25-årig købte Bjarne Nygaard sin første traktor, og han har været i gang siden.

Etablering og pasning af blomsterstriber er en af opgaverne. Selv træskoene har deres faste plads i traktoren.

Der er ryddet op over alt. Murværket står velholdt og værktøjet har sin tydelige plads i maskinhuset, ligesom træskoen sættes på det dertil afklippede stykke gulvtæppe, når den velkendte plads på traktorsædet i førerhuset indtages. 

Den 14. juli fylder Bjarne Nygaard, indehaver af Nygaards Maskinstation i Husby, 60 år. Samtidig kan han fejre, at maskinstationen har 35-års jubilæum. Og selvom Bjarne Nygaard selv kalder det 35 år med op og nedture, så bærer både mand og omgivelser tydeligt præg af, at der her er tale om et sted, hvor der er styr på aftaler og hvor der sættes en ære i at udføre arbejdet ordentligt.

Kunne det hele – og svær tid

- Der har været mange gode timer, siger han. Da vi begyndte, kunne vi alt. Det var gode tider, og vi havde masser af såarbejde, renholdelse og arbejde i roerne, så vi kunne have mange mand ansat.

- Men så forsvandt roerne og vi prøvede i stedet til med cikorie fra 2006 til 2009. Det kom aldrig rigtigt i gang, og vi endte med at måtte fyre folk, selvom der stadig var arbejde nok hen over høst. Det var en udfordrende tid, mindes Bjarne Nygaard.

Forskellige opgaver

I dag er det vanskeligt at finde arbejdskraft, når ikke der er opgaver fordelt hen over hele sæsonen.

- Jeg forsøger hele tiden at få flere opgaver ind, så vi kan strække sæsonen, og lige i disse uger går vi snart i gang med presning og bjærgning af frøgræs og halm, samt med at køre kalk, ligesom vi lige er blevet færdige med at så blomsterstriber og rense spinat.

I løbet af foråret har der desuden været opgaver med at køre ammoniak, ligesom der er opgaver med såning og renholdelse af spinat og majs og såning af efterafgrøder.

- Og så pakker vi stadig lidt roepulp for sukkerroefabrikkerne og kører lidt sneplov til vinter, fortæller Bjarne Nygaard.

Købte første traktor som 25-årig

35-års jubilaren vidste allerede tidligt, at det var landbruget – og især maskinerne – der trak og kom derfor på landbrugsskole og fik efterfølgende arbejde på omkringliggende gårde.

- Jeg havde allerede som 18-årig en ide om, at jeg kunne købe noget maskineri og leje en traktor, og på den måde tjene lidt penge. Det blev ikke til noget, og jeg skulle helt hen som 25-årig, førend jeg købte min første traktor og lidt værktøj.

- Så var jeg i gang.

Finder helst nicher

Dernæst blev investeret i var en storballepresse og derefter en stor gyllevogn. Det var der på daværende tidspunkt ikke så mange, der havde set før, og der var derfor masser af opgaver at få.

- Vi kørte også lidt slam, da den opgave var helt ny og typisk for mig har det nok været, at når der er blevet for mange om opgaverne, så har jeg fundet på noget andet, smiler Bjarne Nygaard, der også var blandt de første, der for en del år siden tilbød såning og pasning af blomsterstriber, et arbejde han stadig udfører.

Der er arbejde at passe

Bjarne Nygaard har ikke planer om at skulle fejre hverken sig selv eller maskinstationen med den helt store festivitas.

- Jeg har ikke rigtigt planlagt noget endnu. Vi har jo travlt på den her tid af året. Der er masser af opgaver, der skal være færdige til tiden. Det kan jeg jo ikke komme for sent med, bare fordi jeg gerne vil fejres en smule, siger han med et stille smil.

Læs også