Ny græsmarksnedfælder fra Holland

Det skal gå stærkt, når gyllen skal ud efter et græsslæt. Samtidigt skal den nedfældes korrekt for at spare omkostninger og samtidigt udnytte gødningsværdien. En af de nyere teknologier til formålet er TBL Compact Profi, der importeres af firmaet Valtec, som også forestår import, salg og service af de femhjulede gyllenedfældere fra Vervaet.

Den midterste sektion af nedfælderen er monteret i et pendlende pivotled, der tillader nedfælderens yderste led at vandre +/- 5 grader alt efter overfladens konturer. I praksis betyder det, at nedfælderen arbejder jævnt i græstørven, selvom der er én meters højdeforskel i terrænet på tværs af kørselsretningen.

Den nye nedfælder er fremstillet af hollandske TBL Techniek, der er et relativt ungt, innovativt firma med ét fokus - man vil udvikle og producere gyllenedfældere, der matcher landbrugets og samfundets krav til moderne gylleudstyr.

TBL-nedfælderen er en let nedfælder, der leveres med enkelt eller dobbelt skær og i forskellige arbejdsbredder fra 9 til 12 meter. Indtil videre er det modellen på 9,75 meter, der er den mest solgte i Danmark.

TBL Compact Profi er opbygget omkring en redskabsramme med en avanceret geometri, der udnytter trianglers styrke og muliggør sammenklapning af nedfælderen med kun en cylinder (12-meter modellen har to ekstra cylindre til sammenklapning af de yderste led). Nedfælderen er foldbar i 3 (5 sektioner i 12-meter modellen), hvilket sikrer, at de tilladte dimensioner for kørsel på offentlig vej overholdes.

Låser pivotleddet automatisk

I arbejdsposition forbliver rammen lige, idet disc-sektioner kan bevæge sig individuelt via deres separate, hydrauliske modtryk. En af fordelene ved den unikke konstruktion er muligheden for at fremstille en robust nedfælder med lav egenvægt.

Den midterste sektion af nedfælderen er monteret i et pendlende pivotled, der tillader nedfælderens yderste led at vandre +/- 5 grader alt efter overfladens konturer. I praksis betyder det, at nedfælderen arbejder jævnt i græstørven, selvom der er én meters højdeforskel i terrænet på tværs af kørselsretningen. Det giver både en ensartet nedfældning af gyllen og modvirker, at unødvendig modstand fra marken overføres til nedfælderen.

Når nedfælderen løftes på forlandet, og ventilerne lukkes, låser pivotleddet automatisk, så nedfælderen forbliver vandret under vendingen. Alle sektioner løftes samlet, når de er låst.

TBL-nedfælderen leveres som standard med en Vogelsang-pumpe med vandret fordeler, men indtil videre har de fleste danske kunder valgt at få en Harsøe-pumpe med lodret fordeler monteret i stedet for.

Sporfølgende og jordsøgende

Nedfælderen er konstrueret, så den følger spor og søger nedad i jorden til den ønskede nedfældningsdybde. Samtidigt med at selve rammen kan bevæge sig op og ned efter konturerne, kan de enkelte nedfælder-moduler dreje, så de har nemt ved at følge nedfælderen under retningsjusteringer og bløde kurver mens nedfælderen arbejder.

Det sikrer ensartet fordeling af gyllen, men er også med til at minimere sliddet på modulerne og rammerne, men måske vigtigst af alt, resulterer det også i, at chaufføren får en mindre stresset arbejdsdag, hvor der er mange kurver på markerne.

TBL Techniek anvender ekstremt robuste lejer. Dobbeltskiverne arbejder via ét bredt enkeltleje med udfræset smørekanal til centralsmøring for at sikre optimal smøring. Lejerne beskyttes mod kraftige belastninger af det individuelle, hydrauliske modtryk, der eliminerer pludselige påvirkninger.

TBL Compact Profi kan leveres med sektionskontrol, der arbejder via de 10 eller 12 nedfældermoduler nedfælderen er opbygget af. Nedfælderen kan fortsætte arbejdet selvom GPS RTK-signalet skulle ophøre, men kører så med jævn fordeling af gyllen i hele bredden.

Salgssucces i Danmark

- Jeg var da spændt på, hvordan de danske maskinstationer og gyllepiloter ville tage imod den nye TBL-nedfælder, siger produktekspert Steen Lerche Hansen fra Valtec.

- Men vi solgte hurtigt de første, og senere er flere ordre kommet til primært på anbefaling af de første kunder, så modtagelsen i Danmark har været meget positiv, siger han og bemærker, at TBL Techniek også har afsat et pænt antal til Danmark i produktionsplanlægningen.

Sten Lerche Hansen tror, at salget er blevet hjulpet godt på vej af reglerne om gyllenedfældning og stigende omkostninger til SyreN.

- Der er rigtigt mange penge at spare ved at nedfælde gyllen, så man undgår kravet om SyreN. Det får selvfølgelig landmændene til at efterspørge alternativer til slæbeslanger eller slæbesko hos maskinstationerne og de reagerer ved at undersøge markedet for alternativer, så de kan imødekomme deres kunders ønsker. Man kan godt sige at TBL-nedfælderen kom på markedet på det helt rigtige tidspunkt, siger den tilfredse produktekspert fra Valtec.

Læs også