Stor interesse for spotsprøjtning og gradueret tildeling

Interessen var stor, da knap 200 mennesker var til temaaften med fokus på Smart Farming hos Traktor Høst i Nordjylland.

Produktspecialister fra blandt andet Amazone gennemgik de udstillede maskiner. Agrifac fortalte også om deres løsninger.

- Det er noget over forventning, fortæller Stig R. Knudsen, markedschef ved Traktor Høst, da knap 200 mennesker var mødt op til en temaaften i Hvam-afdelingen.

Temaaftenerne i virksomheden plejer at være godt besøgt, med mellem 100 og 150 besøgende, men denne tog alligevel fusen på virksomheden.

Emnet var »Smart Farming«, og der var fokus på gradueret tildeling og spotsprøjtning indenfor marksprøjter og gødningsspredere.

Gradueret tildeling og spotsprøjtning

Arne Skibsted Kristensen, produktchef ved Danish Agro, forklarede de knap 200 fremmødte om deres platform, Cropline.

En platform, som kan samle data, for eksempel tildelingskort, udbyttekort, jordbundsanalyser og vejrdata.

- Ud fra det kan man for eksempel lave et gradueret tildelingskort eller et kort til sporsprøjtning, forklarer Stig R. Knudsen og slår fast, at det handler om at få den gødning, man har til rådighed, fordelt rigtigt.

- Gødning og sprøjtemidler er blevet dyre, og det gør jo selvfølgelig, at det her bliver endnu mere interessant, og det er det, vi mærker på sådan en temaaften, forklarer Stig R. Knudsen.

Klima og miljøteknologipuljen

Flemming Hedegaard, som er direktør i Byggeri & Teknik, gjorde deltagerne klogere på, hvad der kan søges tilskud til i Miljø- og klimateknologi-puljen. En ordning, som har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Et af punkterne, som der gives tilskud til, er at reducere pesticidforbruget i planteavlen.

- Og netop det emne er der altså enorm stor interesse for. Ikke alene fordi, at sådan noget som sprøjtemidler er steget i pris, og der dermed er penge at hente ved at kunne reducere forbruget. Det handler også om myndighedskrav, mindre miljøbelastning og så videre, som jo selvfølgelig også spiller ind, forklarer Stig R. Knudsen.

Ordningen åbnede i oktober og lukker igen den 10. januar.

Droneoverflyvning af marker

Efter en bid mad blev deltagerne delt i tre hold, som blandt andet kom forbi folkene fra Amazone og Agrifac, der gennemgik og fortalte om udstillede maskiner.

Der blev også sat fokus på droneoverflyvninger. Noget der ifølge Stig R. Knudsen giver mening, da der bliver flere og flere sprøjtemidler, hvor der er en begrænset anvendelse – og hvor man skal kunne dokumentere, at man kun sprøjter det, der er nødvendigt, for at få lov til at bruge det.

- Med en droneoverflyvning kan man tage billeder af, hvor ens problemområder er, og lave et spotsprøjtningskort ud fra det, forklarer Stig R. Knudsen, som ser tilbage på en vellykket temaaften.

- Der er ingen tvivl om, at det her med den her tilskudspulje, det vil folk gerne høre noget om, og så oplever vi en stor interesse og bevidsthed omkring Smart Farming, som vi ikke har set før. Så det er noget, der sådan for alvor begynder at røre på sig nu, siger Stig R. Knudsen.

Læs også