Valtra og Neste i tæt samarbejde om reduktion af CO2

I år er det fem år siden, Valtra indledte et samarbejde med energiselskabet Neste om bæredygtig diesel. Valtra benytter Neste My Renewable Diesel til alle tests af traktorer, og brændstoftanken fyldes med bæredygtig diesel på hver eneste traktor, der forlader fabrikken i Suolahti i Finland. Det har reduceret CO2-aftrykket med 12.240 ton.

For fem år siden indgik Valtra et tæt samarbejde med Neste om My Renewable Diesel (fossilfri diesel, red.), og på alle traktorerne, som bliver testet inden levering, fyldes brændstoftanken med My Renewable Diesel, inden Valtra-traktorerne forlader fabrikken i Suolahti i Finland.

Neste My Renewable Diesel er fremstillet af 100 procent spild- og restprodukter, og det reducerer traktormotorens udledning af CO2 med i gennemsnit 90 procent. Valtra har beregnet, at virksomheden i løbet af de seneste fem år har anvendt omkring 4 millioner liter bæredygtig diesel. Det har reduceret Valtras CO2-aftryk med omkring 12.240 ton. For at sætte det tal i perspektiv svarer det til at fjerne rundt regnet 4.735 dieselbiler fra vejene.

- Valtra var en af de første virksomheder i branchen, da de besluttede at reducere udledningen af drivhusgasser ved hjælp af Neste My Renewable Diesel. Vi er utroligt glade for at se den reducerede klimapåvirkning, vores partnerskab har resulteret i, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet fremover, siger Heidi Peltonen, som er Lead of Sustainable Partnerships hos Neste.

100 procent vedvarende energi

Valtras engagement i at reducere virksomhedens CO2-aftryk har medført adskillige innovative tiltag og strategier i de seneste år. Eksempelvis har Valtras fabrik i Suolahti i Finland siden 2022 benyttet 100 procent vedvarende energi.

Porteføljen af vedvarende energikilder inkluderer vindenergi, vandkraft og biomassebaserede ressourcer samt solcellepaneler på fabrikkens tag. Omhyggelig energistyring har betydet, at fabrikken har reduceret energiforbruget med 12,5 procent i løbet af de seneste år.

- Vi ved, at landmænd i høj grad har fokus på bæredygtighed. Med vores Smart Farming-teknologier kan landmændene reducere brugen af gødning og pesticider i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Vi ved også, at de gerne vil reducere brændstofforbruget. Og vi har værktøjerne, blandt andet Valtra Connect, til at hjælpe dem med at holde øje med brugen af deres traktorer og finde metoder til at reducere brændstofforbruget. Hvis man kan kombinere data og overblik af den type med det lavere CO2-aftryk ved at benytte Neste My, så er det virkelig en win-win-situation, siger Mikko Lehikoinen, Vice President for Valtra Marketing.

Læs også