Forældede regler sætter trafikale begrænsninger

Folketingsmedlemmer drøftede 60 år gamle færdselsregler for landbrugsmaskiner på bælter under besøg på ærtefabrikken Ardo A/S på Falster.

De nuværende færdselsregler for landbrugsmaskiner på bælter er fra 1955, og dermed godt 60 år gamle. Det var fra en tid, hvor bælter var lig med jern og metal og ikke med gummi, som de er i dag.
Med det som udgangspunkt var de tre folketingspolitikere René Christensen (DF), Marcus Knuth (V) og Lennart Damsbo-Andersen (S) inviteret til ærtefabrikken Ardo A/S på Nordfalster, hvor de hørte om, hvordan de gamle forældede regler sætter trafikmæssige begrænsninger, når maskinerne skal rundt på landevejene. René Christensen meldte grundet energiforhandlinger forfald på dagen.
Aktuelt ligger problematikken i en gråzone mellem kommunal og statslig forvaltning, da dispensationer til kørsel på landevej med bæltekøretøjer udstedes af de kommunale myndigheder, da maskinerne oftest kører på kommuneveje – med frygt for, at de store køretøjer slider uhensigtsmæssigt på vejene.
Fra erhvervets side mener man, at problemet kunne løses, hvis der fra transportministerens side i bekendtgørelsen bliver givet en generel tilladelse.

Læs hvilke tanker de to politikere gjorde sig, efter de havde kørt en tur i en ærtehøster sammen med Kurt Ludvigsen fra Døllefjelde Maskinstation, i LandbrugØst nummer 28.

 

Talrige forsøg med skiftende ministre
TRAFIK Der er inden for landbruget – lige fra Landbrug & Fødevarer til maskinfabrikanter, maskinhandlere, producenter og maskinstationer – bred enighed om, at lovgivningen om kørsel på offentlig vej er forældet.
Der har de senere år også været talrige forsøg på at få ændret reglerne. For fire år siden var daværende transportminister Magnus Heunicke (S) ude og se på bæltekøretøjer på Bregentved Gods.
Magnus Heunicke tilkendegav dengang at være positiv over for en ændring af reglerne, men siden har der været ministerskifte et par gange, og man er ikke kommet videre.

hs

Læs også