JH Agro investerer massivt i innovation

Har stålsat fokus på fremtidens muligheder.

Selvom virksomheden var under hårdt pres før, under og efter konkursen i 2016, så har den nye ejer og ledelse hos JH Agro igangsat et langsigtet mål om at udvikle og forny virksomheden igennem fokuseret innovation, både hvad angår virksomheden, medarbejderne og ikke mindst produkterne.

Siden årsskiftet er der iværksat en lang række interne tiltag, der skal styrke markeds- og kundefokuseringen, produktprioriteringen samt den samlede effektivitet og kvalitet på tværs af virksomheden. Det har været en hård men nødvendig proces, for det var vigtigt at sætte fokus på de absolutte kerneværdier, og det var mindst lige så vigtigt at definere den værdi, som vi skal skabe hos landmanden. Vores berettigelse i markedet er funderet på at levere merværdi og miljøværdi, at levere fleksibel effektivitet, og ikke mindst at vores samlede udvikling er baseret på kundefokuseret innovation.

JH Agro har igennem mange år leveret staldservice til landmænd i store dele af Jylland, og det vil også fremover være et stærkt indsatsområde. Der er dog ingen tvivl om, at den fremtidige vækst for virksomheden skal komme fra salg af de 2 absolutte topprodukter; JH MiniStrø og JH Forsuring NH4+. Derfor er der investeret massivt i videreudviklingen af netop disse produkter, og det har udmøntet sig i en række vigtige milepæle for virksomheden og kunderne i 2018.

- Vi har lanceret en stærk serviceaftale til vores kunder på JH MiniStrø. Serviceaftalen er gratis og giver endda vores kunder 15 % rabat på alle reservedele. Dertil kommer, at vi netop har lanceret en helt ny og banebrydende styring til JH MiniStrø. Den nye styring giver landmanden mulighed for at arbejde med op til 5 MiniStrø enheder pr. skinnesystem, anlægget kan styres via PC, mobil eller tablet, og i den nye styring er der indarbejdet et vejesystem, så man fremover med stor fordel kan anvende JH MiniStrø til fodring, siger administrerende direktør, Lars Rahbæk.

Indenfor gylleforsuring har JH Agro fået optaget JH SmellFighter på Teknologilisten til svinestalde, og med en bemærkelsesværdig dokumentation på op til 51 % lugtreduktion. Selskabets JH Forsuring NH4+ giver en dokumenteret ammoniakreduktion på op til 64 %, men den giver ikke mindst landmanden en højere kvælstofværdi i gyllen, som kan øge udbyttet på marken med op til 15 %. Derudover vil det lavere ammoniakniveau i stalden øge dyrevelfærden, og dermed bidrage til en bedre foderudnyttelse og bedre vækst.

- Vi arbejder desuden på et par store projekter, som skal tilvejebringe ny viden og nye muligheder indenfor gylleforsuring. Vores vision er, at vi med vores produktløsninger indenfor gylleforsuring skal kunne håndtere gylle fra svin, kvæg og fjerkræ, konventionelt og økologisk, og at den forsurede gylle skal skabe merværdi på marken, men at gyllen også skal kunne leveres til biogasanlæg. Det er en meget ambitiøs målsætning, og det har krævet meget store investeringer. Men det er absolut relevant, da det til syvende og sidst vil skabe en enorm merværdi for landmanden; og netop derfor dedikerer vi de store summer og ressourcer til innovation, slutter Lars Rahbæk.

Læs også