Koldsøs specielle plovarrangement en succes

DEMODAG Koldsø Smedje og Maskinservice havde for nylig inviteret til demodag med såning af efterafgrøder med Ovlac miniplov påbygget såmaskiner.

På marken ved Sorø var der stillet an, så man kunne se hvordan miniplov og såmaskiner fungerede. Det var også mulighed for at se et stykke med efterafgrøder, der var sået godt en uge tidligere og derfor var kommet op.

Blandt de fremmødte kunder var der en livlig debat om teknikker og resultater af såning og effekten af efterafgrøderne.

Forskellige indstillinger og pløjedybder blev prøvet og der blev snakket om hvad man opnår ved forskellige arbejdsdybder med forskellige redskaber.

- En vellykket dag med interesserede kunder siger Jesper Koldsø.

hka

Læs også