Stor tilfredshed med alsidig Kuhn-maskine

På Gl. Toftegaard skulle man bruge en ny såmaskine med gødningsplacering, og det er lykkedes med Kuhn Espro 6000 RC Place, der ifølge Karsten Ardahl Larsen »kan det hele«.

MASKINER På Gl. Toftegaard i Fjenneslev mellem Ringsted og Sorø er det sønnen Karsten Ardahl Larsen og de øvrige medarbejdere, der primært står for markarbejdet på den 450 hektar store bedrift.

Her er tillige en svineproduktion med 400 søer, hvorfra cirka halvdelen af smågrisene sælges som 30 kilos grise og den anden halvdel leveres som slagtesvin til Glumsø Slagtehus.

- Vi var interesseret i en ny og større såmaskine til vores markbrug og til sideaktiviteten med lidt maskinstationsdrift, vi også praktiserer her fra bedriften.

Behovet var en såmaskine til fleksibel anvendelse, idet den skal kunne så både almindelige afgrøder som hestebønner, raps, vår- og vinterkorn, udlæg til frø samt anvendes til efterafgrøderne.

- Vi var i dialog med vores maskinleverandør, HMC-Maskiner, og endte herefter med et meget velovervejet køb. Udslagsgivende for vores valg af en Kuhn Espro såmaskine var tillige positive erfaringer fra vores jyske kolleger, maskinrådgivning fra VKST og endelig prøvekørsel på 100 hektar, der gav et gennemarbejdet indtryk, forklarer Karsten Ardahl Larsen.

Efterafgrøder til tiden

- Vi besluttede, tilføjer han, før vi anskaffede os den nye Kuhn Espro 6000 RC, at den også skulle anvendes til efterafgrøderne. Den er seks meter bred og nogle vil mene, der er for meget slid.

- Men det slider jo også at køre med en stubharve, og når den her kører direkte i stubben og bearbejder jorden i overfladen giver det en sikker fremspiring af efterafgrøderne og sætter samtidigt en omsætning af stub og afgrøderester i gang, påpeger han.

Klarer små udsædsmængder

Karsten Ardahl Larsen har både prøvet at så hestebønner i stor dybde med maskinen og en udsædsmængde på blot 1,6 kilo raps pr. hektar og begge dele gik fint.

Indsåningen foregår nemt. Adgangen til uddoseringsenhederne under tanken foregår forfra på en lille platform, der slås ned, så man ikke skal kravle ind over tallerkenenhederne.

- Det er simpelt, man bruger sådan en lille pose til at sætte under, når man skal indså maskinen. Indsåningen har ramt meget præcist med både gødning og afgrøde, og det er især vigtigt, når vi også udfører såarbejde for kunder, fortæller Karsten Ardahl Larsen.

jhal

 

Kuhn ESPRO 6000 RC på Gl. Toftegaard

  • 5.500 liter opdelt såtank
  • Pakkerhjul forrest
  • 460 millimeter diske til jordbearbejdning
  • 900 millimeter transport- og bærehjul med traktormønster og offset-montering
  • 40 rækkers Crossflex såenhed med 15 centimeter rækkeafstand
  • IsoBus kompatibel

Læs også