Valg af bremsetype til traktorer og maskiner

Valget om, hvorvidt der skal satses på luftbremser eller hydrauliske bremser, er kommet markant tættere på. Det skyldes et nyt krav om to-kredsbremsesystem.

Færdselsstyrelsen har valgt at implementere en EU-lovgivning, som går under navnet »Mother Regulation«. Denne lovgivning, som omhandler bremser, er den samme, som traktorer omfattes efter 2025.

DM&E havde regnet med, at regler for påhængsredskaber og vogne ville blive implementeret samtidig, men for påhængsredskaber bliver det allerede aktuelt fra slutningen af 2020.

-  Som forening mener DM&E, at det er nødvendigt at komme med en samlet anbefaling for at sikre, at der ikke spildes penge ved køb af fejlsystem. Vi har arbejdet på at få en samlet holdning for hele branchen, men det har ikke været muligt at få en officiel udmeldelse, selvom alle er nået frem til samme konklusion, oplyser Gerth Petersen Holm, konsulent i DM&E Agro. 

Grundet den nye lovgivning er der rigtig mange traktorer og redskaber, der skal ombygges for at kunne bruges i fremtiden. Derfor vil DM&E sikre, at traktorer og redskaber ikke konverteres til hydrauliske to-kredssystemer, hvor det senere vil blive nødvendigt at konvertere om igen.

jba

Læs også