Valgte igen en rotorhave

Steen Jessen, Faaborg, skal i denne sæson tilså 450 hektar med en ny og opgraderet fire meters Kuhn Venta rotorsåmaskine.

Selv om der tales meget om pløjefri dyrkning og direkte såning, så hælder mange planteavlere fortsat til de traditionelle såmetoder. Ikke mindst vil et eventuelt forbud mod Roundup forventeligt give ploven og rotorsåmaskiner en renæssance.

- Derfor er kunderne afventende, og bliver ved det traditionelle, påpegede produktchef Per Monk Rasmussen fra Maskinhandler Indkøbsringen (MI), da han ved forrige uges åbent hus i Heden Maskinforretning viste maskiner frem. Heriblandt et fire meter Kuhn Venta rotorsåsæt, som er købt af en sydfynsk kunde.

- De fleste ønsker et gennemarbejdet såbed, og samtidig er Danmark jo verdensmestre i græsfrø, som netop krævet en god jordbearbejdning. Derfor er rotorharver som denne en bestseller.

Opgraderet til 320 hk PTO

Tilmed er Venta-såmaskinen blevet opgraderet, så den nu er dimensioneret til traktorer med op til 320 hk PTO-kraft, hvor grænsen hidtil har været 250 hk. I den forbindelse er den blevet monteret med oliekøler på PTO-gearkassen, som det kendes fra de største jordfræsere.

- Derfor er det en meget kraftig maskine, som med mange hydrauliske funktioner kan styres fra traktorens Isobus-skærm med et enkelt håndtag.

Per Monk Rasmussen nævner, at rotorsåsættet nu også kan udbringe såvel handelsgødning som flydende gødning, ligesom den fås med frøudstyr.

- Især foretrækkes rotorharvningen i stivere jord, og generelt kan der køres tidligere ud med denne type såmaskine i forhold til de bugserede universalsåmaskiner, hvilket kan være en fordel i det travle og måske ustadige efterår, tilføjer MI-produktchefen.

450 ha

Netop jordforholdene, lige fra lettere jord til stiv teglværksjord, har gjort, at Steen Jessen, Lisesminde ved Faaborg, har valgt at fortsætte med rotorsåning – med udskiftningen af sit rotorsåsæt til denne fire meters Kuhn Venta.

- Det gør såarbejdet mere fleksibelt, og rotorharven giver flere timer om efteråret, påpeger planteavleren, der dog også har brugt maskinen til direkte såning af raps uden pløjning, og en enkelt gang direkte i stub efter vinterbyg.

- Men ellers pløjer vi alle markerne og dermed bearbejder jorden godt inden såningen, siger Steen Jessen, som her i foråret skal tilså 45 ha med vårbyg med den nye Kuhn rotorsåmaskine. Trækkraften bliver en 250 hestes John Deere med autostyring.

Ialt driver han 450 hektar med alle kornafgrøder, raps og græsfrø, heriblandt forpagtningen af Holstenhuus’ bakkede jorde.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også