- Jeg bliver aldrig den samme

Bent Juul Sørensen er netop blevet frikendt i et seks år langt sagsforløb om grøfter, dige og en privatvej i Rise Mose. Men med sagerne blev det nærmest legitimt at anklage ham for alt, oplevede den ærøske mælkeproducent og lokalpolitiker.

- Det har været en meget psykisk hård proces, hvor min virksomhed og jeg nærmest har været jaget vildt herovre.

Sådan lyder det fra Bent Juul Sørensen, der efter næsten seks års sagsbehandling har fået slået fast, at bestemte afvandingsforhold og private vejforhold på ejendommen i Dunkær er lovlige, og at han har ageret helt ifølge reglerne.

- Jeg er glad for jeg endelig kunne opnå en fair og redelig sagsbehandling, hedder det blandt andet i en pressemeddelelse, som den ærøske mælkeproducent har valgt at udsende om sagens forløb og om de personlige omkostninger, den har haft.

Påvirket

De fleste kender ham jo nok som den bredskuldrede landmand og organisationsmand fra Ærø, der gerne står på mål for sine holdninger.

Men Bent Juul Sørensen vedgår overfor LandbrugFyn, at hetzen omkring fire forskellige drænforhold og sagen om en nedlagt markvej på hans arealer i Rise Mose ved Dunkærgård har påvirket ham både privat og i det offentlige liv som medlem af kommunalbestyrelsen. En post, han blev valgt til, efter han i 2010 efter omlægningerne i Landbrug & Fødevarer et år forinden, hvor han forlod Landbrugsraadets præsidie.

Endvidere er Bent Juul Sørensen kendt fra mejeriverdenen, hvor han i fire år var formand for Mejeriforeningen, og i 15 år frem til 2013 var regionsformand og med i bestyrelsen for Arla.

Grøfter og grønvej

Den lokale sag, som fik stor bevågenhed og ikke mindst mange spalter i det lokale dagblad, stammer fra området i Rise Mose, som Bent Juul Sørensen har drevet siden 1995.

På sine marker opgravede han i 2009 en grøft på cirka 250 meter, fordi området ikke var vedligeholdt og dermed ikke blev afvandet. Desuden blev to år senere rørlagt en tørlagt grøft, hvilket ikke gav bemærkninger fra kommunal side.

- Jeg nedlagde desuden en såkaldt grønvej, det vil sige en markvej tilbage fra før 1780, hvor slesvigerne havde herredømmet herovre. I slesvigsk tid var disse veje matrikuleret under markerne. Og derfor skal der vej-ret for at kunne køre der. Den pågældende vej havde været pløjet i 20 år, og igen udlagt i to år under en ny ejer.

Bent Juul Sørensen forklarer, at det i 2013 var en nabo – godt hjulpet på vej af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité og avisen, som krævede ret til at benytte vejen.

Ikke beskyttet

Desuden blev der klaget over rørlægningen af den tørlagte grøft, med krav om genetablering.

- Men, understreger Bent Juul Sørensen, det daværende Fyns Amt havde ikke beskyttet vandløbet. Imidlertid mente kommunen dog noget andet, og her fik jeg heldigvis hjælp fra min miljørådgiver Anne Sloth og i sidste ende af Seges.

- Man kan nemlig ikke lade et kort vandløb mellem to rørlagte strækninger være et beskyttet vandløb. Derfor var min rørlægning lovlig.

Hjælp fra luften

Sagerne i Rise Mose var dog ikke helt slut endnu. Således mente Ærø Kommune også, at et dige langs vandløbet var blevet fjernet.

- Det kunne et kort fra Luftwaffe taget under krigen i 1944 dog modbevise, og et luftfoto fra 1939 af nabogården fortalte samme historie.

- Det er både nedværdigende og udemokratisk, når administration af lovgivningen ikke er ens for alle. Heldigvis fik jeg medhold også omkring diget, og glæder mig naturligvis.

Svært at drive virksomhed

Bent Juul Sørensen finder det trist, at det kunne tage næsten seks år at få en sådan simpel sag afgjort.

- I denne proces har det været svært at drive mit landbrug frem med vækst og udvikling. Det har været psykisk hårdt, ikke mindst at skulle fronte en aktiv erhvervspolitik i kommunen, og samtidig vide at din egen virksomhed er uønsket.

- Jeg ved godt, at jeg og mit landbrug fylder meget herovre. Men med sagerne blev det nærmest legitimt at anklage mig for alt.

Ikke den samme igen

Den 60-årige landmand og lokalpolitiker, der i alt driver 470 hektar og har 470 jerseykøer i stalden på Dunkærgård, understreger, at han med de seneste års oplevelser aldrig vil blive den samme igen.

- Jeg har altid givet mig 100 procent for det, jeg har kæmpet for. Men det her har betydet, at jeg nu holder mig 10-15 procent tilbage i min private verden og til min psykiske overlevelse.

- Jeg er mærket, og mærkerne sidder i ryggen, lyder det Bent Juul Sørensen, med hentydning til, at han måtte forlade posten som spidskandidat i Venstre på Ærø.

Principsag

Han glæder sig dog trods alt over at være frikendt i en sådan principsag, som også kan komme andre landmandskolleger til gavn.

Ikke mindst glæder han sig over den aktive støtte fra sine rådgivere, og fremhæver især advokat Peter Skjødt, agronom Anne Sloth samt landinspektør Lars Nørgaard, Ringe.

- Sagen er nu slut, og Ærø er stadig det bedste sted på jorden. Og jeg erkender gerne, at jeg først vil spørge kommunen, hvis jeg igen vil rense en grøft, som jo blot er et åbent dræn, men i dag i alle sammenhænge hedder et vandløb. Miljølovgivningen er og bliver meget vanskelig at agere efter, lyder slutreplikken ved køkkenbordet, med udsigten til gule rapsmarker og grønne græsmarker ved Rise Mose. 

 

Læs også