Bioordningerne vinder frem

Flere end tidligere har søgt om tilskud til bioordninger, viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen.

33.000 fællesskemaer. Så mange nåede der at tikke ind via Landbrugsstyrelsens ofte udskældte datasystem, inden årets ansøgningsfrist den 21. maj.

Nu har styrelsen gjort boet op, så at sige, og det står nu klart, at bio-ordninger er blevet mere populære, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Således er der søgt om tilskud til cirka 75.000 hektar mere i 2024, end der blev søgt om året før. Arealet er steget på tværs af alle bio-ordninger i sammenligning med 2023.

Der er især mange, som har fået øjnene op for bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed og det nye tillæg til bestøverbrak, som er en del af bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed.

30 procent større areal

- Da vi efter ansøgningsrunden 2023 kunne se, at vi havde modtaget ansøgninger om tilskud til bio-ordninger til et langt mindre areal, end vi havde regnet med, kiggede vi på, om vi kunne tilpasse ordningerne, så endnu flere kunne have lyst til at søge i 2024, siger i teamleder i Landbrugsstyrelsen, Theresa Linnea Markenvard, og fortsætter:

- Vi er glade for at se, at indsatsen har båret frugt, og at vi har modtaget ansøgninger til et areal, der er cirka 30 procent større end sidste år. Vi håber, at fremgangen vil fortsætte i 2025, siger hun.

Alt i alt er der søgt om tilskud til 58.204 hektar i biodiversitet & bæredygtigheds-ordningen, hvilket er mere end en fordobiling i forhold til 2023, mens den nye ordning, Bestøverbrak under Biodiversitet, har modtaget ansøgninger på 26.785 hektar.

Flere penge tilbage i ordningen

Selvom der har været en markant stigning mellem 2023 og 2024, er der stadig rum for, at endnu flere kan søge bio-ordningerne. Der er således forsat underansøgning på næsten alle bio-ordningerne i forhold til de afsatte tildelinger af midler til ordningerne.

- Det betyder, at vi fortsat forventer at kunne udbetale de tilskudssatser, vi har beregnet for 2024, samtidig med, at der forsat er midler afsat til bio-ordningerne i 2025 og frem, så endnu flere kan indgå i de frivillige ordninger, skriver Landbrugsstyrelsen.

Tilskudssatsen for Biodiversitet & bæredygtighed udgør 2740 kroner i basistilskud, mens Bestøverbraktillægget udgør 1500 kroner.

Læs også