Fynske folketingspolitikere fra begge fløje besøgte Odense Fjord: - Det er et unikt samarbejde

Danske fjorde og farvande har det svært. I sidste uge var fynske folketingspolitikere fra begge fløje på besøg ved Odense Fjord for at blive klogere på både udfordringer og muligheder. Efter mødet ønsker Konservative at bringe Odense Fjord ind i finanslovsforhandlingerne.

Thomas Skriver Jensen (tv) fra Socialdemokratiet, Karsten Hønge fra SF og Lars Chr. Lilleholt (th) fra Venstre var blandt de folketingspolitikere, som i sidste uge besøgte Odense Fjord. Fotos: Odense Fjord Samarbejdet. I forbindelse med mødet lagde bestyrelsesformand Torben Povlsen og næstformand Leo Jensen blandt andet vægt på nødvendigheden af at benytte en bred vifte af naturgenopretningsinitiativer.

Fedtemøg, iltsvind og dårlig vandtilstand.

Sådan lyder de beklagelige forhold for Odense Fjord, som sammen med Danmarks øvrige fjorde og farvande har trange kår. Dårligdommene gør blandt andet, at både planter og dyr har svært ved at overleve. Det skriver Odense Fjord Samarbejdet i en pressemeddelelse og fortsætter:

Derfor havde Odense Fjord Samarbejdet forleden inviteret fynske folketingspolitikere på besøg for at fortælle om initiativer og planer for fremtiden. Den invitation havde politikere fra både Konservative, Venstre, SF og Socialdemokratiet taget imod.

- Der er brug for et bredt politisk samarbejde, hvis fjorden skal reddes. Jo mere vores politikere forstår vores arbejde, des større er sandsynligheden for, at de har lyst til at understøtte vores organisation med de værktøjer, de har til rådighed. Vi har mange projekter i støbeskeen, og politisk opbakning vil uden tvivl hjælpe os til at få det ud over rampen, sagde bestyrelsesformanden i Odense Fjord Samarbejdet, Torben Povlsen.

Genklang på Christiansborg

Mai Mercado deltog på vegne af Konservative, som tidligere på året foreslog en akutpakke til havmiljøet. Ifølge hende bør Odense Fjord være på dagsordenen, når Konservative senere på året deltager i finanslovsforhandlingerne.

- Jeg blev betrygget i, at der allerede nu er gode planer og et godt samarbejde om Odense Fjord, som man kan gå videre med. Som folketingsmedlem bliver arbejdet altid nemmere, når der i forvejen er et lokalt samarbejde og væsentlige aktører er gået sammen og er enige. Det giver genklang på Christiansborg, og derfor er det helt oplagt at have samarbejdet i baghovedet, når vi på et tidspunkt skal forhandle, sagde hun.

Fjorden skal leve

Mødet blev afholdt hos Fjernvarme Fyn, som er en af Odense Fjord Samarbejdets 17 partnere. Herfra var der god udsigt over fjorden fra taget, så mødedeltagerne kunne få overblik over det, det hele handlede om.

Fra Venstre var Lars Chr. Lilleholt begejstret for det brede samarbejde, som Odense Fjord Samarbejdet bygger på.

- Det er et unikt samarbejde, når virksomheder, kommuner og organisationer på den måde går sammen om at finde løsninger på store udfordringer. Det skaber en fælles ånd, hvor det ikke bare handler om at snakke, og det tror jeg vil sprede sig til resten af Danmark, sagde han.

Karsten Hønge fra SF havde i forvejen fulgt Odense Fjord Samarbejdet tæt og var ligeledes positiv overfor de forskelligartede aktører, som har dedikeret tid og ressourcer i projektet.

- Odense Fjord skal leve. Der skal pustes nyt liv i den, og den skal have hjertemassage. Samarbejdet er noget af det bedste, der er sket, og jeg har fulgt det tæt, siden det startede. Det er godt, at partnerne er gået sammen og arbejder på indsatser, som kan virke ude i virkeligheden, sagde han.

Bakker gerne op

Socialdemokratiets Thomas Skriver Jensen gav også udtryk for, at Odense Fjord kan komme på dagsordenen på Christiansborg.

- Det var vigtigt for mig som fynskvalgt folketingsmedlem at få et indblik i samarbejdet og hvordan, jeg som politiker kan hjælpe. Jeg synes, det er fantastisk, at man er forskellige partnere, som er gået sammen om at skabe en forandring. Det vil jeg som folketingsmedlem gerne bakke op om, hvis jeg kan, sagde han.

I forbindelse med mødet lagde bestyrelsesformand Torben Povlsen og næstformand Leo Jensen blandt andet vægt på nødvendigheden af at benytte en bred vifte af naturgenopretningsinitiativer som for eksempel etablering af vådområder, muslingebanker og ålegræsbede i fjorden.

Læs også