EU stemmer for lovforslag mod afskovning

Europa-Parlamentet stemte tirsdag for en række ambitiøse ændringsforslag til EU’s kommende lov mod afskovning. Dermed anerkender de, at EU skal tage ansvar for, at den europæiske import ikke medfører afskovning globalt.

Et stort bifald brød ud i Europa-Parlamentets plenarsal i Strasbourg, da Parlament den 13. september vedtog en række ændringsforslag til en længeventet lov mod afskovning. Med afstemningen lægger Parlamentet op til at forbedre det oprindelige og fejlbehæftede forslag fra Kommissionen markant.

- Med dagens afstemning sender Parlamentet et stærkt signal til medlemslandene om, at de har hørt europæernes ønske om, at der ikke skal ikke være afskovning i vores indkøb, siger Verdens Skoves politiske medarbejder, Anne-Sofie Henningsen.

- Dermed tydeliggør Parlamentet, at Kommissionens forslag ikke er godt nok til at stoppe afskovning. Der var simpelthen alt for mange huller i Kommissionens oprindelige forslag, tilføjer hun.

Kunne have været værre

Formålet med loven er at sikre, at virksomheder, der importerer og eksporterer visse produkter, kan dokumentere, at produktionen ikke har været med til at rydde skove, og med Parlamentets ændringsforslag bliver det langt mere sandsynligt, at dette kan blive en realitet.

Parlamentet valgte blandt andet at udvide lovens omfang fra kun at gælde palmeolie, soja, kakao, kaffe, tømmer og kvægdrift til også at gælde majs, gummi og fjerkræ. Definitionen af afskovning og skovforringelse er forbedret. Oprindelige folks rettigheder er også betydeligt bedre beskyttet, og den finansielle sektor skal nu også leve op til kravene i loven i Parlamentets nye version. Derudover er andre økosystemer i form af skovklædte arealer kommet til, så det ikke kun er skov, der er beskyttet.

- Vi havde allerhelst set, at alle økosystemer var beskyttet, og at alle varer med risiko for afskovning var med, men dagens resultatet kunne have været meget værre, konstaterer Anne-Sofie Henningsen.

- Det er super vigtigt, at de her forbedringer er kommet med. Nu mangler vi bare, at Ministerrådet accepterer denne mere ambitiøse linje, siger hun.

Lang vej endnu

Det er dog ikke slut endnu. Næste skridt, før loven endelig er vedtaget, er trilogforhandlingerne, hvor Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen skal finde et fælles kompromis og dermed endeligt vedtage loven mod afskovning i fællesskab.

- Det er nu, at slutspillet går i gang, og det er nu, parlamentet skal stå fast og kæmpe for, at deres ambitiøse ændringsforslag kommer med i den endelige lov, siger Anne-Sofie Henningsen.

Verdens Skove har kæmpet for en så ambitiøs lov mod afskovning som muligt. Mere end 4.400 danskere har skrevet under på vores kampagne og krævet, at de danske medlemmer af Europa-Parlamentet stemte for en stærk lov mod afskovningen.

Læs også