Formand: Kilometerafgift skader virksomheder i landdistrikterne

Aftalen om en ny kilometerafgift på lastbiler kommer til at gøre ondt på landdistrikternes erhvervsliv og går stik imod regeringens egen ambition om et Danmark i geografisk balance. Sådan lyder budskabet fra Landdistrikternes Fællesråd.

Sammen med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har regeringen indgået en politisk aftale om at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiltransport.

Dermed risikerer regeringen at modarbejde sin egen ambition om »et Danmark i geografisk balance«, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Med en vejafgift, der betales efter antallet af kørte kilometer, sender man den største regning til de, der kører længst med varerne. Det har den logiske konsekvens, at yderområdernes vognmænd og erhvervsliv rammes hårdest af den nye afgift. Og det, mener jeg, er helt skævt, siger han og tilføjer:

- Hvis el-lastbilerne var klar til de lange afstande og havde en overkommelig pris, samt at lade-infrastukturen var fuldt udbygget i hele landet, så var det mere acceptabelt at se frem mod en start på indførelse af en kørselsafgift om nogle år. Men det er jo ikke den fremtid, vi ser foran os.

Frygter at virksomheder må lukke

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd frygter, at det, udover en forringet konkurrenceevne i forhold til erhvervslivet tættere på de største byer og logistikcentre, i sidste ende medfører, at flere virksomheder i landdistrikterne må lukke eller flytte tættere på de større byer for at undgå de ekstra omkostninger.

- Med den her aftale risikerer man at sætte en meget tung klods om benet på det erhvervsliv, som har valgt at placere sig længst væk fra de større byer. Det er paradoksalt, for det er netop i de danske land- og yderområder, som af mange anses for at være produktionsdanmark, men hvor man samtidig er mest sårbar for omkostningsudvikling, at behovet for at holde hånden under arbejdspladserne er størst, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Aftalen er i praksis en ekstra skat på erhvervslivet, som samlet set vil skævvride konkurrencen mellem at drive virksomhed på landet og i byerne – til sidstnævntes fordel. Det kan simpelthen ikke være aftalepartiernes ambition.

Derfor opfordrer han regeringen og aftalepartierne til at kigge modellen igennem en ekstra gang. 

- Vi skal alle sammen bidrage til den grønne omstilling og medvirke til at få reduktionsmålene i hus. Men det er simpelthen afgørende, at det sker på en måde, som ikke afvikler erhvervslivet i landdistrikterne. Derfor vil jeg appellere til, at man indretter afgiften på en måde, så det ikke går ud over de yderområder, hvor der er længst til de centrale logistikcentre, siger Steffen Damsgaard.

Betvivler klimaeffekt i L&F

Også hos Landbrug & Fødevarer har den nye afgift mødt kritik. Spørger man direktør Flemming Nør-Pedersen, kan der sættes spørgsmålstegn ved effekten for klimaet.

- Det er beklageligt, at man har valgt at fastholde forøgelsen af afgiftsbelastningen på de danske vognmænd med flere milliarder kroner. Klimaeffekten er begrænset, og det bliver dyrere for danske virksomheder og forbrugere. Særligt eksportvirksomheder i yderområderne vil blive ramt på deres konkurrenceevne, siger han.

- For en stor del af vores medlemmer vil det ikke være muligt at ændre kørselsmønstre, da kørslen er nødvendig for at få forretningen og produkterne ud, tilføjer han.

Læs også