Efter højesteretsdom: L&F vil fortsætte kampen mod ammoniakregler

Landbrug & Fødevarer og landmand Steen Christensen fra Nibe fik ikke medhold af Højesteret i sagen om restlevetid af husdyrbedrifter. Men L&F vil fortsætte kampen på området.

Højesteret stadfæstede onsdag den endelige dom i sagen om landmand Steen Christensen fra Nibe. Aalborg Kommune besluttede tilbage i 2019, at Steen Christensens ejendom med 4.600 slagtegrise skulle leve op til skærpede ammoniakkrav ved udgangen af 2030. En periode på lidt over ti år.

Det omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020. Der blev restlevetiden sat ned til et enkelt år. Det fik store konsekvenser for Steen Christensen. Ejendommen er i dag lukket ned.

Landbrug & Fødevarer optog sagen som principsag og stævnede klagenævnet. I sommeren 2022 frifandt første instans, Vestre Landsret, Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den dom har Højesteret altså nu stadfæstet.

Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer, beklager, men respekterer afgørelsen:

- Vi er meget ærgerlige over dagens (onsdag red.) resultat, men Højesteret er enig med Vestre Landsret og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi må respektere, at sagen nu er prøvet ved landets højeste domstol. Dommen betyder desværre, at vi får slukket det meste håb for en acceptabel løsning for de bedrifter, der er ramt af reglerne. Deres restlevetid skal beregnes fra ejendommens etablering, og det må vi tage til efterretning, også selvom ejendommene kunne fortsætte mange år endnu. Også med respekt for naturen, siger hun i en pressemeddelse.

Charlotte Bigum Lynæs understreger, at kampen mod ammoniakreglerne fortsætter.

- Dommen er et tilbageslag, men Landbrug & Fødevarer kommer naturligvis til at fortsætte arbejdet for at opnå en mere fair regulering på ammoniakområdet, som desværre udgør et kæmpeproblem for rigtig mange landmand. Det er en kamp, som fortsætter ad både det faglige, politiske og juridiske spor, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Dommen er et tilbageslag, men Landbrug & Fødevarer kommer naturligvis til at fortsætte arbejdet for at opnå en mere fair regulering på ammoniakområdet, som desværre udgør et kæmpeproblem for rigtig mange landmand. Det er en kamp, som fortsætter ad både det faglige, politiske og juridiske spor

Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer

Læs også