Nemmere at få kompensation for udtagning af lavbundsjorde

Fødevareminister Jacob Jensen følger op på endnu en af de anbefalinger, ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder er kommet med.

Arkivfoto: Erik Hansen

Der skal fart på udtagningen af lavbundsjorder. Derfor blev der sidste år nedsat en ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder, som i august i år kom med deres første delrapport med 12 anbefalinger til, hvordan der udtages mest muligt lavbundsjord hurtigst muligt.

Nu leverer fødevareminister Jacob Jensen (V) på anbefalingen om at etablere en ny kompensationsmulighed til lodsejerne. Den nye kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå i udtagningsindsatsen, fordi den endelige kompensation tildeles tidligere i processen, kompensationen bedre afspejler lodsejernes reelle værditab, og lodsejeren kan være sikker på at beholde jorden.

Samtidig er modellen et initiativ, der kan øge hjemtagningen af EU-midler fra Landdistriktsprogrammet. På den måde slår kompensationsmodellen to fluer med et smæk ved både at bidrage til hjemtagning af EU-midler og at følge op på ekspertgruppens anbefalinger.

Dækning af reelle værditab

Udover den nye kompensationsmulighed til lodsejerne har ministeren sat gang i flere af de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen. Der er blandt andet indledt dialog med Kommunernes Landsforening for at høre deres syn på anbefalingen om en aftale med kommunerne om udtagning af 60.000 hektar lavbundsjorder. Og ministeriet er også i gang med at undersøge mulighederne for at udvide udtagningskonsulenternes rolle, så de kan være med i hele processen og skabe hurtigere fremdrift.

- Udtagning af lavbundsjorder er en af de mest effektive måder til at nedbringe drivhusgasserne fra landbruget. Derfor er det helt afgørende, at vi kommer i mål med de klimaambitioner, som vi har aftalt i landbrugsaftalen, siger Jacob Jensen og fortsætter:

- Vi ved, at lodsejerne længe har efterspurgt en mere simpel og hurtig kompensationsmulighed med dækning af det reelle værditab, så det er jeg rigtig glad for, at vi nu kan levere på. Denne her nye kompensationsmulighed er en vigtig brik for at sikre, at vi kan få endnu flere landmænd med.

Hos Landbrug & Fødevarer glæder viceformand Thor Gunnar Kofoed sig meget over, at »man nu har fundet en model, der vil kunne tilbyde flere lodsejere en kompensation, der afspejler arealets reelle værditab«.

- Det vil alt andet lige gøre det mere interessant og fleksibelt for flere af vores medlemmer at deltage i udtagningsordningerne, påpeger Thor Gunnar Kofoed.

Læs også