Biobrændselskedel for effektiv og billigere opvarmning af svinestalden

Olie og træpiller er blevet erstattet af et ETA kedelanlæg hos svineproducent Peter Juul Eggersgaard i Tørring, der har investeret i kedelanlægget, der i Danmark forhandles af BG Biovarme

Tidligere blev staldene opvarmet med olie hos svineproducent Peter Juul Eggersgaard ved Tørring nær Vejle, der for få måneder siden valgte at få oliefyret udskiftet med et ETA Kedelanlæg, som BG Biovarme i Odense har agentur og forhandling af i Danmark.
-  Anlægget har ikke kørt så længe endnu, men jeg regner med en besparelse på 50 60 procent i forhold til olie, fortæller Peter Juul Eggersgaard.
Han vurderede også træpiller som dyre i forhold til flis, som benyttes i det nye ETA kedelanlæg, hvor han iblander lidt korn også. ETA-anlægget er nemlig rigtig godt til flis, og hos BG Biovarme er det også besparelsen i brændselsudgifter, man især fremhæver:
-  Vi oplever ofte at kunderne har besparelser på over 60 procent, forklarer Kent Kristiansen, der er salgs- og rådgivningsansvarlig hos BG Biovarme.
 

Attraktiv økonomi totalt

Netop den store besparelse i varmeudgiften fremhæver Kent Kristiansen som et vigtigt parameter for ETA-kedelanlæggene, som han erkender langt fra er markedets billigste, men på kvalitetssiden og effektivitetssiden alligevel totaløkonomisk er attraktiv.
Og Peter Juul Eggersgaard har yderligere været hjulpet af, at han nåede at være omfattet af en tilskudsordning for energiforbedringer på bedriften.
Samtidig har han selv udført så meget af arbejdet som muligt. Blandt andet en åben tilbygning med tag og åben front, hvor træflisen kan læsses ind og ligge tørt og klar til brug i anlægget.
BG Biovarme er landsdækkende med base i Odense. ETA Heiztechnik GmbH er en østrigsk producent, der er kendt i mange europæiske lande, og eksempelvis meget udbredt i Tyskland, men er relativt ny i Danmark.
 
 

Læs også