bannerPos

Politiker: Biodiesel er en moden og bæredygtig industri

Tidligere klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen er helt med på, at rapsdyrkning i Danmark er vigtig, når Danmark skal løse sine klimaudfordringer med CO2-udslip. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
02-02-2019 18:32
Folketingskandidat og tidligere minister Rasmus Helveg Petersen, der 1. februar besøgte biodieselvirksomheden Emmelev på Nordfyn, betragter det intensive landbrug som en utrolig vigtig del af løsningen på klimaspørgsmålet.

For den radikale folketingskandidat Rasmus Helveg Petersen er biodiesel et klimavenligt biobrændstof, der ikke skal lide under de negative strømninger, dieselbrændstof på det seneste har været udsat for.

- Jeg ser det som en vigtig del af den fremtidige og klimavenlige energiforsyning. Nu har vi - i de seneste 20-30 år – næsten ensidigt fokuseret på elproduktion, når vi har drøftet bæredygtig energiproduktion. Bæredygtig elproduktion er nu så langt, at vi fremover også vil få fokus på brændstof til tung transport, for eksempel lastbiler og busser, siger Rasmus Helveg Petersen, selv tidligere klima- og energiminister i godt et år under den sidste periode af Helle Thorning-Schmidts regering.

- Fremover og mange år frem vil det være klima- og CO2-problematikken, der fokuseres på, og det vil såmænd nok vare ved lige så længe mit politiske liv vil eksistere, siger den stadig unge politiker.

Der er et besparelsespotentiale på 300.000 tons CO2 om året, hvis de godt 150 millioner liter traditionel diesel, der i dag anvendes til offentlig transport, blev erstattet med biodiesel.

Fortrænger soja

Rasmus Helveg Petersen var i går på besøg hos Emmelev Mølle, der, efter at have afhændet grovvaredelen til Danish Agro, i dag er landets mest erfarne producent af biodiesel.

- Udviklingen af biodieselproduktionen er nu så fremskreden, at vi udover at spare klimaet for CO2-udledning også fortrænger betydelig import af sojaprotein og glycerin. Begge dele er råvarer, som Danmark ellers må importere og fragte hertil fra fjerne lande, forklarer Morten Simonsen, medindehaver af Emmelev-virksomheden.

- Ikke mindst Arlas merpris for mælk fra GMO-frit foder har skubbet til afsætningen af rapskager til kvægbruget og fortrænger derved importen af sojaprotein.

Rapsfrøkager eller presseresten fra dansk produceret raps er 100 procent GMO-frit.

Mindre farlige partikler

Foreløbigt iblandes der op til syv procent biodiesel i dieselbrændstoffet, der sælges i Danmark. I udlandet er det ofte mere.

- Det er motorproducenterne og deres accept af at anvende biodiesel som brændstof, der afgør hvor stor en andel der i praksis kan anvendes. Adskillige producenter har dog i dag motorer, der kan køre på 100 procent biodiesel. Og hver gang vi øger andelen af biodiesel i brændstoffet, sænkes andelen af skadelige partikler i udstødningsgassen. Dog fanges det meste i de moderne køretøjer, der i dag har avancerede partikelfiltre, forklarer Morten Simonsen.

Danmark var lidt langsommere end udlandet til at gennemføre en systematisk iblanding af biodiesel i brændstoffet og derfor eksporterede Emmelev tidligere en noget større andel af den biodiesel, der bliver produceret på den nordfynske virksomhed.

- I dag sælger vi 75 procent af produktionen i Danmark og resten til Sverige og Tyskland. I Sverige er det mere udbredt at køre med 100 procent biodiesel, fortæller Morten Simonsen.

Støtter intensivt landbrug  

Efter en rundvisning på fabrikken var Rasmus Helveg Petersen tydelig imponeret over den allerede fremskredne grønne omstilling, der reelt foregår med den nordfynske virksomhed som udgangspunkt.

- Landbruget er en utrolig vigtig del af de klimaløsninger, vi skal finde i fremtiden. Og her er der tale om en produktion, der allerede fungerer og allerede er en del af løsningen.

Trods betydelig modstand mod konventionelt landbrug i sit parti er Rasmus Helveg Petersen ikke bange for at erklære vigtigheden af, at en meget stor del at jorden i Danmark skal dyrkes intensivt, blandt andet med rapsdyrkning som et vigtigt element i sædskiftet.

- Det er helt oplagt. Landbruget har en kæmperolle at spille for at kunne begrænse CO2-udledningen, og her kan jeg jo se, hvor meget produktionen her på fabrikken bidrager med. Både biodiesel, rapsfrøkagerne og glycerinproduktionen trækker i den helt rigtige retning med sin totale udnyttelse af rapsfrøene til bæredygtige løsninger. Det har min fulde støtte, siger han og tilføjer at der naturligvis også skal være plads til en vis del økologi og mere ekstensiv og miljøskånsom produktion i Danmark.

Klimavenlig transport

Emmelev aftager fortrinsvis raps fra fynske planteavlere. I alt dyrkes i Danmark 178.000 hektar med raps, som for nuværende resulterer i produktion af 160.000 tons biodiesel.

Og der er plads til udvidelser. I Sverige har tunge køretøjer, der  kører på 100 procent biodiesel, afgiftsfrit brændstof.

- Et andet aspekt er faktisk også, at hele aktiviteten fra råvarefremstilling hos landmændene i form af rapsfrø og til afsætningen af alle elementerne fra vores virksomhed, kan ske indenfor en radius af 200 kilometer herfra, indskyder Morten Simonsen.

Massey Ferguson producerer ansigtsmasker

Massey Ferguson bruger sin 3D-printerkapacitet til at levere ansigtsvisirer i fuld størrelse til lokalt sundhedspersonale, som arbejder hårdt på at redde liv under coronavirus-pandemien.

Ekstra hjælp til landmændene i Påsken

Værksteds- og dækkæden Super Dæk Service stiller med et markant øget mandskab og antal servicevogne i Påsken for at hjælpe med at holde de danske landmænd sikkert kørende i en tid, hvor mange har fået ekstra travlt med forårsforberedelserne efter en usædvanlig våd vinter.

SLF vil igen sikre blomster på markerne

Også i år vil SLF tilbyde landmænd en ordning med sommerblomster i kanten af deres marker. Denne gang i samarbejde med to medlemmer, som varetager såarbejdet.

Færdig før påske

Under den seneste tørvejrsperiode er Helgenæs Maskinstation nået rigtigt langt med forårsarbejdet. Så langt, at påsken bliver en rolig periode, lyder vurderingen.

Forårsarbejdet går planmæssigt

På Gymoes nær Haderslev giver det fine forårsvejr en kontrolleret travlhed på marken. - Vi har stille og roligt fået kørt gødning ud, og efterhånden som det er blevet mere tørt, er også gyllen kommet ud, ligesom vi har kunnet så det hele fra en ende af, siger Torben Juhl Madsen.

Hjemsendte fra skolen træner praktikfærdigheder

To elever i 1. forløb af jordbrugsmaskinføreruddannelsen har ladet sig installere på Helgenæs Maskinstation for både fjernundervisning og lidt ekstra praktisk træning.

Veganerpartiet på spil igen – optager videoer af døde dyr

Både Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Danske Svineproducenter advarer mod, at personer fra Veganerpartiet i disse dage går ind på svineejendomme for at optage videoer af døde grise.

Veganerpartiet har politianmeldt landmand for overfald og frihedsberøvelse

Stifter af Veganerpartiet Henrik Vindfeldt afviser alt om, at de personer – som inkluderer ham selv -, der er gået ind på svineejendomme de seneste dage har provokeret landmænd for at få reaktioner.

Jeg bliver udfordret på mine beslutninger

Slagtesvineproducent Brian Christensen deler sine økonomiske nøgletal med ti andre slagtesvineproducenter. På den måde bliver hans egne beslutninger udfordret, og hans horisont udvidet.
Side 1 af 1813 (36256 artikler)Prev1234567181118121813Next