bannerPos

Politiker: Biodiesel er en moden og bæredygtig industri

Tidligere klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen er helt med på, at rapsdyrkning i Danmark er vigtig, når Danmark skal løse sine klimaudfordringer med CO2-udslip. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
02-02-2019 18:32
Folketingskandidat og tidligere minister Rasmus Helveg Petersen, der 1. februar besøgte biodieselvirksomheden Emmelev på Nordfyn, betragter det intensive landbrug som en utrolig vigtig del af løsningen på klimaspørgsmålet.

For den radikale folketingskandidat Rasmus Helveg Petersen er biodiesel et klimavenligt biobrændstof, der ikke skal lide under de negative strømninger, dieselbrændstof på det seneste har været udsat for.

- Jeg ser det som en vigtig del af den fremtidige og klimavenlige energiforsyning. Nu har vi - i de seneste 20-30 år – næsten ensidigt fokuseret på elproduktion, når vi har drøftet bæredygtig energiproduktion. Bæredygtig elproduktion er nu så langt, at vi fremover også vil få fokus på brændstof til tung transport, for eksempel lastbiler og busser, siger Rasmus Helveg Petersen, selv tidligere klima- og energiminister i godt et år under den sidste periode af Helle Thorning-Schmidts regering.

- Fremover og mange år frem vil det være klima- og CO2-problematikken, der fokuseres på, og det vil såmænd nok vare ved lige så længe mit politiske liv vil eksistere, siger den stadig unge politiker.

Der er et besparelsespotentiale på 300.000 tons CO2 om året, hvis de godt 150 millioner liter traditionel diesel, der i dag anvendes til offentlig transport, blev erstattet med biodiesel.

Fortrænger soja

Rasmus Helveg Petersen var i går på besøg hos Emmelev Mølle, der, efter at have afhændet grovvaredelen til Danish Agro, i dag er landets mest erfarne producent af biodiesel.

- Udviklingen af biodieselproduktionen er nu så fremskreden, at vi udover at spare klimaet for CO2-udledning også fortrænger betydelig import af sojaprotein og glycerin. Begge dele er råvarer, som Danmark ellers må importere og fragte hertil fra fjerne lande, forklarer Morten Simonsen, medindehaver af Emmelev-virksomheden.

- Ikke mindst Arlas merpris for mælk fra GMO-frit foder har skubbet til afsætningen af rapskager til kvægbruget og fortrænger derved importen af sojaprotein.

Rapsfrøkager eller presseresten fra dansk produceret raps er 100 procent GMO-frit.

Mindre farlige partikler

Foreløbigt iblandes der op til syv procent biodiesel i dieselbrændstoffet, der sælges i Danmark. I udlandet er det ofte mere.

- Det er motorproducenterne og deres accept af at anvende biodiesel som brændstof, der afgør hvor stor en andel der i praksis kan anvendes. Adskillige producenter har dog i dag motorer, der kan køre på 100 procent biodiesel. Og hver gang vi øger andelen af biodiesel i brændstoffet, sænkes andelen af skadelige partikler i udstødningsgassen. Dog fanges det meste i de moderne køretøjer, der i dag har avancerede partikelfiltre, forklarer Morten Simonsen.

Danmark var lidt langsommere end udlandet til at gennemføre en systematisk iblanding af biodiesel i brændstoffet og derfor eksporterede Emmelev tidligere en noget større andel af den biodiesel, der bliver produceret på den nordfynske virksomhed.

- I dag sælger vi 75 procent af produktionen i Danmark og resten til Sverige og Tyskland. I Sverige er det mere udbredt at køre med 100 procent biodiesel, fortæller Morten Simonsen.

Støtter intensivt landbrug  

Efter en rundvisning på fabrikken var Rasmus Helveg Petersen tydelig imponeret over den allerede fremskredne grønne omstilling, der reelt foregår med den nordfynske virksomhed som udgangspunkt.

- Landbruget er en utrolig vigtig del af de klimaløsninger, vi skal finde i fremtiden. Og her er der tale om en produktion, der allerede fungerer og allerede er en del af løsningen.

Trods betydelig modstand mod konventionelt landbrug i sit parti er Rasmus Helveg Petersen ikke bange for at erklære vigtigheden af, at en meget stor del at jorden i Danmark skal dyrkes intensivt, blandt andet med rapsdyrkning som et vigtigt element i sædskiftet.

- Det er helt oplagt. Landbruget har en kæmperolle at spille for at kunne begrænse CO2-udledningen, og her kan jeg jo se, hvor meget produktionen her på fabrikken bidrager med. Både biodiesel, rapsfrøkagerne og glycerinproduktionen trækker i den helt rigtige retning med sin totale udnyttelse af rapsfrøene til bæredygtige løsninger. Det har min fulde støtte, siger han og tilføjer at der naturligvis også skal være plads til en vis del økologi og mere ekstensiv og miljøskånsom produktion i Danmark.

Klimavenlig transport

Emmelev aftager fortrinsvis raps fra fynske planteavlere. I alt dyrkes i Danmark 178.000 hektar med raps, som for nuværende resulterer i produktion af 160.000 tons biodiesel.

Og der er plads til udvidelser. I Sverige har tunge køretøjer, der  kører på 100 procent biodiesel, afgiftsfrit brændstof.

- Et andet aspekt er faktisk også, at hele aktiviteten fra råvarefremstilling hos landmændene i form af rapsfrø og til afsætningen af alle elementerne fra vores virksomhed, kan ske indenfor en radius af 200 kilometer herfra, indskyder Morten Simonsen.

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next