Fejl i minivådeområdekort fra universitet

Ved en fejl er flere små sideådale ikke været omfattet af det potentialekort, som Aarhus Universitet har udarbejdet til minivådområdeordningen, meddeler Landbrugsstyrelsen.

I efteråret 2019 blev der tilføjet en halv mllion hektar jord til de områder, der ifølge Landbrugsstyrelsen var velegnet til at anlægge minivådområder på. Tilføjelsen kom via et såkaldt potentialekort, som Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet havde udarbejdet.

Men kortet har vist sig at have fejl. Universitet har meddelt  Landbrugsstyrelsen om, at kortet bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Konkret er flere små sideådale ikke omfattet af det potentialekort, som universitet har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen. Det oplyser styrelsen.

Desuden er Landbrugsstyrelsen blevet opmærksom på, at minivådområder, der anlægges på kulstofrige jorder, kan have udfordringer med at levere den beregnede effekt over tid, samt påvirke mulighederne for fremtidige klimaprojekter.

Kræver koordination

I lyset af de nye oplysninger opfordrer Landbrugsstyrelsen oplandskonsulenter, kommuner og landmænd til at koordinere placeringen af minivådområder.  

- Det er langt fra optimalt, at vi først sent i processen bliver bekendt med, at det kort, som – sammen med oplandskonsulenternes undersøgelser – er grundlaget for vores ansøgningsrunde og efterfølgende sagsbehandling, bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Langt hen ad vejen kan det dog løses ved, at kommuner, oplandskonsulenter og landmænd går sammen og koordinerer placeringen af minivådområder ud fra deres lokale viden, inden de sender ansøgningen ind til os, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Hvis et minivådområde anlægges i en ådal, kan det betyde at minivådområdet ikke har den samme effekt.

Landbrugsstyrelsen går nu i dialog med Aarhus Universitet for at forhindre, at lignende situationer opstår fremadrettet.

- Hvis vi udskyder ansøgningsrunden og afventer et opdateret kort, vil der slet ikke blive anlagt minivådområder i 2020. Derfor har vi valgt at holde fast i, at ansøgningsrunden åbner den 28. februar. Vi har haft en god dialog med AU, som har været behjælpelige med anbefalinger til, hvordan vi alligevel kan benytte kortet. AU’s faglige viden er enormt vigtig for vores arbejde og for landmændene, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Ansøgningsrunden for minivåder 2020 åbner den 28. februar 2020 og løber frem til den 28. april 2020. Et opdateret potentialekort forventes at være klar til ansøgningsrunden i 2021.
 

Læs også