bannerPos

Fuglede: Målinger nytter

Flemming Fuglede er godt tilfreds med at have fået lavet målinger på sin gård. Arkivfoto
29-11-2019 14:24

Når der måles direkte i drænbrønden på Borupgård i Nordjylland, er der betydeligt mindre koncentrationer af næringsstoffer end ved tilsvarende målinger i grøfter, hvor spildevand fra de omkringliggende småbyer også ledes ud. Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en meddelelse.

På Borupgård ved Løkken hos formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, er der blevet taget målinger af drænvand og af grøftevand igennem flere år.

Der har igennem alle årene og på alle årstider været markant forskel på målingsresultaterne i drænbrønden og i grøfterne. Arealerne drives med et intensivt vintersædskifte, hvor hveden altid etableres meget tidligt. Grøfterne har tilløb fra de mindre bysamfund omkring landbruget. Alle prøver er udtaget og analyseret af et professionelt analyseinstitut AnalyTech Miljølaboratorium A/S fra Nørresundby.

Fosfor

Novembers måleresultater viste igen, at udledning af fosfor i grøfterne med tilløb fra byerne ligger på hhv. 0,11 og 0,16 mg pr. l og i drænbrønden blot på 0,05 mg pr. l. Altså signifikant mindre udledning midt i marken end der, hvor byspildevand også løber.

Det er ikke fra marken, der udledes fosfor. Det er også naturligt, for fosfor udskilles ved brinkerosion og ved jordpartikler, der finder vej til vandløbet – eller fra spildevand, der indeholder opløst fosfor. Derfor er der mere fosfor, hvor der også er byspildevand.

Nitrat

Målingerne af både Total N og Nitrat N ligger også betydeligt lavere i drænbrønden end i grøfterne. I november var Total N-tallene for grøfterne på hhv. 13,2 og 7,9 mg pr. l, mens udledningen i drænbrønden er 4,28 mg pr. l. For Nitrat-N er forholdet det samme. Fra grøfterne blev der udledt hhv. 11,9 og 6,91 mg pr. l. Mens der fra drænbrønden blev fundet 3,72 mg pr. l.

Og så siger nogen: Der kommer også vand fra markerne direkte ud i grøften uden om drænene – ja, det er rigtigt – men det kan jo ikke have højere koncentrationer, end drænbrønden har. Næringsstofudledningen er minimal fra markerne – det viser ikke blot målinger fra Borupgård, men alle målinger. Derfor spørger mange landmænd: Hvorfor skal landbruget så slås med verdensfjerne modeller?

Landmænd er ikke miljøsvin

Flemming Fuglede Jørgensen er glad for, at han har fået gennemført de mange målinger.

- På et tidspunkt begyndte også jeg jo at spekulere på, om jeg vitterligt var et miljøproblem, fordi jeg gødede mine afgrøder. Jeg har nu – igennem målingerne – fået bevis på, at det er jeg ikke. Det er jo, som også fagkundskaben understreger, ikke den gødning, vi anvender på marken, der er skyld i en stor næringsstofudvaskning, siger han og fortsætter:

- Og det gælder jo generelt for alle landmænd, som gøder deres afgrøder på en ordentlig måde, og ellers sørger for, at jorden er bevokset med afgrøder. Danske landmænd er ikke miljøsvin. Det er gennem disse målinger påvist endnu engang. Landmænd er gode og ansvarlige fødevareproducenter.
 

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next