Grønt udspil fra S med mange blomster og enkelte tidsler

Socialdemokratiets grønne udspil indeholder både gode og mindre gode forslag, mener L&F.

Landbrug & Fødevarer ser flere gode initiativer i Socialdemokratiets grønne udspil.

Landbruget er nævnt i sit helt eget afsnit, og her foreslår Socialdemokratiet blandt andet, at der skal nedsættes et råd med deltagelse af landbruget selv for at reducere CO2-udledningen fra erhvervet.

Det lyder fornuftigt, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer:

- Vi vil meget gerne være med til at finde løsninger, der kan reducere drivhusgasudledningen yderligere og samtidig sikre landbrugets effektivitet og konkurrenceevne.

- Det kan lykkes ved at anvende og udvikle de klimavirkemidler, der øger udbyttet og sikrer høj udnyttelse af foder, gødning og alle andre ressourcer. Derfor er vi også rigtig glade for, at Socialdemokratiet i deres udspil også prioriterer midler til forskning, fortsætter han.

Partiet sætter også fokus på verdensmålene, og det vækker begejstring hos erhvervsorganisationen, der selv har været på banen med et udspil om cirkulær bioøkonomi tidligere på året.

- Det er en rigtig vigtig dagsorden, som vi i fødevareerhvervet har været med til at sætte på dagsordenen. Med de rigtige politiske rammer vil dansk landbrug og fødevareerhvervet kunne producere sunde og sikre fødevarer på en endnu mere bæredygtig og ressourceeffektiv måde, siger Lars Hvidtfeldt.

Pesticidforbud giver ikke mening

L&F stiller sig til gengæld meget kritisk over for partiets forslag om at forbyde gødskning og sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder.

- Et sådant forbud vil ikke give en væsentlig merbeskyttelse af grundvandet. Det vil til gengæld medføre meget store frustrationer og store økonomiske tab for landmændene, siger Lars Hvidtfeldt.

En anden tidsel i Socialdemokraternes buket af grønne forslag er et forbud mod sprøjtning og gødskning af arealer beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

- Det giver ingen mening. Disse arealer er blevet gødsket igennem generationer, og hvis landmænd pludselig ikke længere må det, så fjerner man jo grundlaget for at have køer og får til at afgræsse og høste hø. Det er lose-lose for både landbrug og natur, fortsætter Lars Hvidtfeldt og fortsætter:

- Som landmand kan man blive lidt træt i masken, når politikerne gang på gang vil gøre det til et problem, at landmændene ejer naturarealer. Jeg mener i stedet, man burde påskønne og motivere.

Læs også