Jordfordeling skal styrke både natur og landbrug

Med Naturpakken har regeringen afsat fire millioner kroner i 2018 til at fordele jorden bedre i nærheden af kommende vådområder og lavbundsprojekter. Det er til fordel for både natur og landmænd, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Fra 1. april 2018 har det været muligt for landmænd med jord i nærheden af et kommende vådområde eller lavbundsprojekt at søge om at få forbedret deres markers beliggenhed.

En såkaldt jordfordeling kan være en fordel for både naturen og den enkelte landmand, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Jeg ser et klart potentiale for, at jordfordelingerne både kan forbedre landmandens indtjening, reducere hans omkostninger, give miljømæssige fordele og fremme interessen for at deltage i vådområde- og lavbundsprojekter. Og jeg vil opfordre landmænd i de relevante områder til at benytte sig af muligheden, siger Esben Lunde Larsen.

Som en del af aftalen omkring Naturpakken blev der i 2017 og 2018 afsat midler til jordfordeling af »nabojorderne« til en kommende eller igangværende jordfordeling. I 2017 fik to store projekter tilskud.

Der er afsat fire mio. kroner i 2018 til dækning af alle udgifter til jordfordeling. To mio. kroner til jordfordeling og to mio. kroner til køb af puljejord. Det giver mulighed for at 500 hektar jord kan bytte hænder.

Det er frivilligt for landmænd at deltage i en jordfordeling, og det er op til landmændene selv at finde sammen med mindst tre andre lodsejere og lave en fælles anmodning til Landbrugsstyrelsen om jordfordeling.

- Jordfordeling giver mange fordele. Landmanden kan få samlet sin jord tættere på ejendommen, så han for eksempel ikke skal hele vejen uden om et nyt vådområde for at passe sine marker. Det giver også mulighed for at skabe nogle større, sammenhængende naturområder omkring vådområdet. Og både for klimaet og trafiksikkerheden er der klare fordele i, at traktoren, gyllevognen og mejetærskeren kan blive på markerne i stedet for at trille rundt på landevejene, siger Mette Abildgaard, der er miljøordfører for De Konservative, som er med i aftalen om Naturpakken.

Til en række nye vådområde- og lavbundsprojekter er der udarbejdet et såkaldt aktionsområde. Det er jord inden for dette område, som landmænd nu kan søge om at bytte, købe eller sælge indbyrdes uden omkostninger.

Læs også