Klar til klassisk jordfordeling i Vestjylland og Vendsyssel

Landmænd i Lemvig og Østvendsyssel er sammen med landinspektørfirmaet LE34 klar til jordfordelingsprojekter. Projekterne har fået tilsagn om tilskud på fem millioner kroner.

I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner.

Landbrugsstyrelsens tilsagn til projekterne handler om klassisk jordfordeling og er en del af den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget i 2018. Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner.

– Ud over det kroner- og øremæssige er jordfordeling en kompleks størrelse, fordi der er mange interesser på spil, og mange mennesker, som skal være villige til at give lidt for at få noget nyt. Det handler om mennesker og om at skabe dialog, forståelse og respekt for hinanden, for at få jordfordeling til at lykkes, fortæller Gert M. Henningsen, der er forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

Multifunktionelt potentiale

I Lemvig har LE34 søgt tilskud til jordfordeling i samarbejde med den lokale landboforening, der samtidig bidrager med et indgående kendskab til de enkelte landmænds bedrifter. I såvel Lemvig som Østvendsyssel er der tale om klassiske jordfordelingsopgaver. Men med samme metode kan man løse mere komplekse opgaver, som for eksempel at omfordele lavbundsjorde til gavn for miljøet.

– Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og unikke habitater for dyr, siger Gert M. Henningsen.

For at reducere landbrugets klimabelastning har regeringen afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af almindelig drift. De to milliarder fordeles med 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Desuden åbner en ny pulje under Tørkepakken op for nye ansøgninger den 24. marts – her kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, natur og landbrug.

– Beregninger viser, at Danmarks lavbundsjorde står for omkring ti procent af de samlede danske udledninger af klimagasser, og da det sandsynligvis vil koste over 20 milliarder kroner, hvis alle lavbundsjorde skal tages ud af landbrugsdrift, må vi håbe, at der kan findes flere midler at gøre godt med, siger Gert M. Henningsen.

cc

– Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og unikke habitater for dyr.

Gert M. Henningsen, der er forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

Jordfordeling

Puljen til jordfordeling bestod af 7,8 millioner kroner.

De to projekter, hvor LE34 på vegne af landmændene har søgt om økonomisk tilskud har tilsammen fået tilsagn på knap fem millioner kroner.

De to projekter:

Lemvig, 25 lodsejere og 556 hektar. Økonomisk tilskud: knap to millioner kroner.

Østvendsyssel, 32 lodsejere og 841 hektar. Økonomisk tilskud: knap tre millioner kroner.

Læs også