bannerPos

Ammoniak: Landbruget advarede selv mod højt reduktionsmål

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
07-05-2019 13:29
Udledningen af ammoniak er stagneret de seneste år viser nye tal fra Aarhus Universitet. Eksperter sår tvivl om, hvorvidt Danmarks ambitiøse reduktionsmål for ammoniak – der ligger fire gange over EU-gennemsnittet – kan nås. L&F-viceformand er ikke overrasket.

- Vi sagde jo allerede dengang, man satte målet, at det ville blive svært at nå.

Sådan lyder det fra Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, efter at en rapport fra DCE på Aarhus Universitet, viser, at udledningen af ammoniak til luften ikke er faldet fra 2012 til 2017. 

Dermed kommer det også til at knibe, har det lydt fra eksperter til flere medier de seneste dage, at nå det ambitiøse – og i årevis særdeles omdiskuterede – mål om en 24 procents reduktion af udledningen af ammoniak til luften i Danmark inden 2020. Vel at mærke målt i forhold til niveauet i 2005.

Et mål, som den daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF) i 2012 selv meldte ind under internationale forhandlinger i den såkaldte Gøteborgprotokol, som handlede om begrænsning af grænseoverskridende forurening, herunder ammoniak. Målene blev nogle år senere gjort bindende for EU-landene i en ren-luft-pakke. Det danske mål på 24 procents reduktion er fire gange så højt som EU-gennemsnittet og suverænt højest af alle lande inden for EU. For eksempel vil Tyskland kun reducere deres udledning med fem procent, mens Polen kun vil reducere deres med to procent.

Fra Thor Gunnar Kofoed lyder det, at han mener, at landbruget gør alt, hvad der kan gøres, for at få nedbragt udledningen.

- Rent fagligt gør vi i landbruget så meget, som vi kan nå. Og vi vil også gerne se på, om vi kan nå længere ned, hvis vi også ser på fagligheden. Siden de 24 procent blev meldt ind, så har vi dog altså også nået over halvdelen af vejen.

- Så det med, at vi ikke forsøger at gøre noget, det er ikke rigtigt, siger Thor Gunnar Kofoed.

Udledning stagneret

Ifølge Berlingske har Danmark fra 2005-2011 reduceret ammoniakudledningen til luften med 11 procent. I 2012 var udledningen på cirka 72.200 tons. Den faldt i 2015 til cirka 70.500 tons, inden udledningen ved de seneste tal nu er tilbage på 72.200 tons. Berlingske skriver, at for at nå reduktionsmålet skal udledningen i 2020 ned på godt 67.000 tons ammoniak

I foråret 2015 kunne daværende miljøminister Kirsten Brosbøl (S) godt have meldt et mindre mål ind til EU-Kommissionen, men det valgte hun ikke at gøre. Det skete med den begrundelse, at forskere på Aarhus Universitet og Københavns Universitet havde foretaget beregninger, der viste, at Danmark sagtens kunne nå målet på 24 procents reduktion uden at sætte nye krav til landbruget.

- Jeg vil gerne gentage, at regeringen ikke stiller nogle nye krav til landbrugets ammoniakudledning. Vi skal bare lade vores nuværende regler fortsætte med at virke, så når vi i mål i 2020, og bidrage væsentligt til at få løst et stort sundheds- og miljøproblem herhjemme og i EU, sagde Kirsten Brosbøl under et åbent samråd 16. april 2015.

Et samråd, hvor, det er værd at bemærke, den nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der dengang var Venstres EU-ordfører, før samrådet sagde til Effektivt Landbrug, at han ikke gav meget for reduktionskravet på 24 procent.

- Der kan sagtens være eksempler, hvor overimplementering godt kan give mening, hvis der er nogle begavede bagtanker med det. Og med det her er jeg da heller ikke i tvivl om, at der er nogle bagtanker, de er dog så bare ikke særlig begavede, sagde Jakob Ellemann-Jensen dengang.

Så kom der en landbrugspakke

Senere blev der skiftet regering, og der blev vedtaget en Fødevare- og Landbrugspakke, som eksperter og politikere i rød blok altså nu mener er årsagen til, at målet på 24 procent ikke kan nås.

Over for Ingeniøren lyder det fra direktør Jørn Jespersen fra brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, der også var formand for Natur- og Landbrugskommissionen, som i 2013 afleverede en række anbefalinger, at den nuværende regering ikke har »løftet en finger« for at sænke udslippet af ammoniak.

- Det giver skader på natur og miljø, og det hæmmer os i international miljøpolitik. Hvis vi skal kunne gå foran som det gode eksempel og lægge pres på andre lande, skal vi jo vise os som det gode eksempel, der løfter vores egne udfordringer, siger han.

Til Berlingske lyder det fra Mette Hjorth Mikkelsen, der som specialkonsulent ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet har stået for at lave de sidste mange årlige ammoniakopgørelser og -fremskrivninger, at det bliver meget svært at nå målsætningen.

- Jeg kan ikke se, at der er sket noget politisk de seneste år, der kan gøre, at vi reducerer så kraftigt

- Der er ingen regulering på tegnebrættet, der taler for, at vi når den reduktion, siger Mette Hjorth Mikkelsen.

Enhedslisten har bebudet, at hvis der ikke bliver udskrevet valg de nærmeste dage, så vil man nu indkalde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i samråd om sagen.

Også Danmarks Naturfredningsforening er kommet på banen. Foreningen fortæller, at man netop har underrettet EU-Kommissionen om den seneste udvikling og følger dermed op på en verserende korrespondance med kommissionen om konsekvenserne af Fødevare- og Landbrugspakken.

Kæmpe eksempel på overimplementering

Fra Landbrug & Fødevarer kaldte L&F-formand Martin Merrild i april 2015 – da det blev besluttet, at man fra dansk side ikke ville slække på målsætningen om en 24 procents reduktion af ammoniak til luften – det for »det mest fuldstændige, klare og entydige eksempel på overimplementering«, som han nogensinde har set.Fra Landbrug & Fødevarer har man igennem årene gentagne gange også påpeget det absurde i, at Danmark allerede før 2005 – som er det år, som er udgangspunktet for, hvor meget der skal reduceres med – har gjort en stor indsats for at formindske udledningen af ammoniak. Også meget mere end der er gjort i andre lande, hvor det for eksempel efter 2005 har været tilladt at bredsprede gylle.


I flere andre lande har man altså ikke nok med, at man skal reducere mindre, også stadig kunnet plukke de mere lavthængende frugter, når det kommer til at reducere udledningen af ammoniak til luften. Siden 1990 er udledningen af ammoniak faldet med 41 procent i Danmark viser DCE’s tal.

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Arlas ikoniske mælkekasser skifter farve til sort

Arla lancerer nu mere klimavenlige mælkekasser. Det betyder farvel til de grønne mælkekasser.

Kender du papirtypen?

Både jeg og mine gode kolleger her i Seges og DLBR vil rigtig gerne hjælpe »papirtype-landmanden« ved at gøre hans livs meget lettere, skriver Morten Langgaard.

Danmark vil vise verden hvordan man investerer grønt

Regeringen vil stille sig i spidsen for arbejdet med at tiltrække flere private investeringer til grøn energi på globalt plan. Investeringsbehovet er enormt, og der skal kanaliseres langt flere midler fra private investorer, hvis den grønne omstilling skal lykkes i tide.

Hvor går spildevandet hen, når det går ud?

Rigtig meget spildevand renses ikke, selvom vi betaler for det. Det går ud over miljøet, mener skribenten.

Ny jordfordelingsfond er startskuddet til noget større

Partierne bag Tørkepakken fra sidste år er blevet enige om, hvordan den multifunktionelle jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som de her aftalte, skal se ud og fungere i praksis.
Side 1 af 1637 (32728 artikler)Prev1234567163516361637Next