Minister ser frem til grøn bioraffinering

Det første danske kommercielle produktionsanlæg til grøn bioraffinering er på vej. Det skal producere proteinprodukter af grønne afgrøder til erstatning af blandt andet soja i husdyrfoder og på længere sigt også proteiner til fødevarer til mennesker.

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), ser frem til udsigten med nye måder at udvinde proteiner på.

- Vi har brug for at være nyskabende, når det drejer sig om proteiner til både dyr og mennesker, og dette projekt er det største projekt inden for grøn bioraffinering, vi hidtil har støttet. Det skal understøtte den igangværende udvikling af teknologi, der kan være med til at gøre dansk landbrug mere klima- og miljøvenligt, bl.a. ved at omlægge arealer med majs og korn til græs der både har et højere udbytte pr hektar og belaster miljø og klima langt mindre, siger han.

Beliggenhed

Samtidig vil dansk produktion af proteiner på sigt mindske importen af soja.   

- Eget produceret protein kan for eksempel være med til helt eller delvist at erstatte importen af soja fra oversøiske lande, hvor produktionen kan have ført til rydning af skov eller tab af anden værdifuld natur, og dermed tab af biodiversitet og stor klimabelastning. Samtidig kan projektet være med til at bane vej for, at der satses på lokalt dyrkede afgrøder, som afsættes lokalt, hvilket endnu er en måde at reducere klimaaftryk og miljøbelastningen på, siger han.

Det er endnu uvist, hvor i landet det nye bioraffinaderi skal ligge. Men det vil være oplagt at placere dyrkningen af afgrøderne på miljøfølsomme områder og indvindingsområder til drikkevand, da dyrkningen af økologisk kløvergræs og lucerne ikke kræver pesticider eller kvælstoftilførsel, lyder det i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

Arealkrav

Midlerne til produktionsanlægget kommer i form af et tilskud på 14 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, samt 35 mio. kr. fra DLG i samarbejde med Arla Foods, Danæg og firmaet Biotest ApS.

Det nye bioraffinaderi skal i første omgang producere økologisk proteinfoder til høns og køer på basis af kløvergræs og lucerne fra et areal på ca. 2000 hektar. Planen er at fremstille i alt ca. 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof om året.

mip
 

Læs også