Minksagen: Nye sms’er sår tvivl om Mogens Jensen

Daværende fødevareminister Mogens Jensen har i hele minksagen pointeret, at han først fik kendskab til mangel på lovhjemmel den 8. november kl. 18.31. Men en sms-korrespondance mellem ham og statsministeren sår tvivl om den forklaring.

Tidspunktet for Mogens Jensens svar er af stor betydning, fordi han tidligere samme lørdag havde udtalt, at minkavlere skulle fortsætte med at aflive deres mink.

Hvornår fik daværende fødevareminister Mogens Jensen kendskab til, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink i Danmark aflivet? Spørgsmålet er det helt centrale i afhøringerne i Minksagen, og hidtil har der været konsensus i afhøringerne af nuværende og tidligere ministre om, at kendskabet til den manglende lovhjemmel først kom til deres kendskab den 8. november om aftenen.

Men flere dage inden var de ledende politikere optaget af at få afklaret spørgsmålet om hjemmel. Det fremgår af en sms-korrespondance mellem statsminister Mette Frederiksen og daværende fødevareminister Mogens Jensen, der blev vist frem i Minkkommissionen i fredags.

I sms-tråden spørger Mette Frederiksen Mogens Jensen om, hvornår han blev opmærksom på den manglende lovhjemmel, og her lød svaret fra Mogens Jensen:

»Jeg kan ikke lige på stående fod sige præcis hvornår, men jeg mener, det var torsdag (og det checker jeg lige op på). Men jeg har fået at vide af mine folk - op til regeringsbeslutningen - gjorde Justitsministeriet opmærksom på, at man ikke mente, der var hjemmel i lov om dyrehold til at slå ned udenfor zonerne. Det var JM (Justitsministeriet red.) uenig i, og derfor foregik der afklaring af dette frem til torsdag«, skrev Mogens Jensen ifølge flere medier.

Holder fast i forklaring

Torsdagen, som Mogen Jensen taler om i sms’en, er torsdag den 5. november. Men den tidligere minister holder i et skriftligt svar til Ekstra Bladet fast i sin hidtidige forklaring om, at han først fik kendskab til den manglende hjemmel lørdag den 8. november kl. 18.31.

- Som det også er fremgået af min afhøring i kommissionen og dokumenteret i mails, beder jeg ministeriet om, at mails og dokumenter gennemgås for at finde ud af det præcise tidspunkt, hvor jeg får at vide, at der ikke er lovhjemmel. Det er der i processen forskellige bud på, og da jeg sms’er med statsministeren, er det foreløbige bud den 5. november, skriver Mogens Jensen og fortsætter:

- Men som det også fremgår af sms’en, så er arbejdet ikke færdiggjort, og ministeriet er stadig i gang med at checke op på det. Det endelige resultat af undersøgelsen er, at jeg informeres lørdag den 7.11 kl. 18.31. Det understøttes af de forklaringer, som er afgivet af mine embedsmænd, der alle tilkendegiver, at de ikke mundtligt har fortalt mig, at der ikke var lovhjemmel, lyder det fra Mogens Jensen.

Overfor Effektivt Landbrug har den nu tidligere Fødevareminister ikke lyst til at uddybe sine svar, men henviser til det ovenstående. Det står således ikke klart, hvornår sms'erne blev sendt mellem han og Mette Frederiksen.

Tidspunktet for Mogens Jensens svar er af stor betydning, fordi han tidligere samme lørdag havde udtalt, at minkavlere skulle fortsætte med at aflive deres mink.

Løbende hjemmelsdialog

Tidligere er det kommet frem i afhøringerne i Minkkommissionen, at man talte åbent om den manglende lovhjemmel hos Fødevareministeriet (FVM, red.) i flere uger. Det forklarede afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Tejs Binderup, da han blev afhørt af Minkkommissionen.

Den 28. september 2020 deltog han i et møde om minksagen, og i et notat, der blev lavet efter mødet, kunne man læse, at en aflivning af alle mink, der på dette tidspunkt var hypotetisk, ville være at sidestille med ekspropriation. Notatet blev godkendt af Mogens Jensen.

Og i starten af november 2020 var der dialog mellem Justitis- og Fødevareministeriet for at afklare spørgsmålet om lovhjemmel.

Her gik man fra Justitsministeriets side Fødevareministeriet på klingen om, hvorvidt det var korrekt, at der manglede lovhjemmel. Det fortalte kontorchef i Justitsministeriet, Morten Heide, da han i starten af november 2021 afgav forklaring til Minkkommissionen.

- Der er ting, der undrer os. Det spørger vi ind til i samtalen med Paolo Perotti (fra FVM, red.). Vi stikker til dem. Vi er i tvivl om, hvad det rigtige er, sagde han ved den lejlighed.

Efterfølgende blev den fortolkning af love godtaget hos Justitsministeriet (JM, red.), efter at JM havde gået FVM på klingen omkring, hvorvidt der var lovhjemmel for beslutningen.

Læs også