bannerPos

Minkbranchen og kommuner går sammen om krise-opråb

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, og Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik, Varde Kommune, besøgte mandag formiddag minkavler Henning Christensen, der er formand for Fyn og Sydjyllands Pelsdyrafdeling, for at blive klogere på de alvorlige problemstillinger, minkbranchen lige nu står med. Også Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening, deltog.
13-10-2020 12:53

Minkbranchen har brug for en ny - fagligt funderet - strategi hurtigst muligt. Sådan lyder budskabet til fødevareministeren i et fælles opråb.

Der bliver holdt krisemøder i hele minkbranchen i disse dage. Covid-19 er ikke luftbåren og alligevel anlægger regeringen en strategi, hvor alle minkfarme inden for 7,8 km af en smittet besætning skal nedslagtes.

I Varde og Esbjerg kommuner er der en større gruppe minkavlere på 116 farme. De holder alle vejret lige nu. Konstateres COVID-19 på bare én af farmene i den nordlige del af Esbjerg Kommune, vil regeringens strategi med nedslagtning af alle farme indenfor 7,8 km koste mindst 36 andre besætninger livet.

Situationen er alvorlig, og i Sydvestjylland var der mandag formiddag samlet en mødekreds bestående af Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen, Varde Kommunes udvalgsformand for Plan & Teknik, Preben Friis-Hauge, samt de to formænd Henning Christensen og Niels Laursen fra henholdsvis Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening og Sydvestjysk Landboforening.

For dem virker regeringens strategi i bestræbelserne på at inddæmme smittespredningen som var den taget direkte ud af en film uden lykkelig slutning. Til mødet mandag formiddag deltog også minkdyrlæge fra LVK, Jan Kjeldsen, og han kunne fastslå, at der ikke er noget som helst, der indikerer, at Covid-19 smitter luftbåren imellem besætningerne. 

Strategien skal ændres

- Vi vil ikke bare sidde og vente på, at katastrofen rammer minkavlerne i vores landsdel med helt uoverskuelige konsekvenser til følge, siger Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen, som sammen med de andre i mødekredsen hurtigt kunne blive enige om at sende et brev til Fødevareministeren.

- Der er brug for, at regeringen får øjnene op for de konsekvenser, der følger af den strategi, som den har lagt, vurderer Varde Kommunes udvalgsformand for Plan & Teknik, Preben Friis-Hauge. 

De to kommunalpolitikeres holdninger er helt i tråd med formanden for Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening, Henning Christensens synspunkter: 

- For hver dag, der går, bliver katastrofen blot større og større. Minkavlerne er allerede nu i knæ, og fortsætter udviklingen fra de seneste dage, er vi en branche med en meget dyster fremtid.

Faglighed skal være fundamentet 

Mødekredsen er enige om, at faglighed bør være fundamentet i de tiltag, myndighederne iværksætter for at inddæmme smitten i minkbesætningerne. 

- Lige nu virker det dog som om, at strategien mest af alt er baseret på frygt fra regeringens side, konstaterer Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

Et af budskaberne i det fælles brev, som gruppen har sendt til Fødevareministeren, lyder ”Giv minkavlerne lov til at pelse til værdi i stedet for at aflive til DAKA!”

Brevet til ministeren indeholder derudover budskaber om det katastrofale i de 7,8 km store zoner og de konsekvenser, de medfører, samt en opfordring til at minkavlernes aflivningsudstyr på farmene skal bruges de steder, hvor besætninger er konstateret smittet. 
Erfaringerne fra Nordjylland viser nemlig, at beredskabets håndtering af aflivningerne går alt for langsomt.

- Både i Esbjerg og Varde kommuner er minkavl levebrød for rigtig mange mennesker, og derfor skal strategien til at inddæmme smitte være gennemtænkt og tage hensyn til både folkesundheden og erhvervet, lyder det sammenfattende fra Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

hka

Mit forslag til ny landbrugsstøtte står eller falder i denne uge

Landmænd skal ikke straffes økonomisk for at gøre en indsats for miljøet, klimaet eller biodiversiteten, skriver Asger Christensen (S), mens arbejdet i EU med ny landbrugsreform nærmer sig sin afslutning.

Mindre forpagtning til landbruget fremover

En række ministre går nu sammen om i fællesskab at styrke biodiversiteten og hjælpe naturen. I forbindelse vil landbruget også blive inkluderet, hvis det står til Forsvarsminister Trine Bramsen (S) Hun vil nemlig forsøge at få Forsvaret til at forpagte færre af sine naturarealer til landbruget.

Flere lyspunkter, men lidt for meget Shockumentary

Filmen »Kiss the ground« får 3 ud af 5 stjerner for at behandle noget så usexet som jord, men de faglige budskaber skal I kære læsere/Netflix-seere tage med et stort gran salt.

Planteformand vil have frøavlere undtaget kommende ammoniakkrav

Fagligheden fordufter fuldstændig, hvis regeringen for at mindske ammoniakudledningen yderligere vælger at indføre forbud mod udbringning af husdyrgødning efter 1. september på frøgræs, mener L&F’s planteformand, Torben Hansen.

God høstfremgang i USA - men høstpresset udebliver

Det går langt bedre end forventet med hensyn til at høste majs i USA. Høsten med sojabønner går også ud over stepperne. Men det normale høstpres på afgrødepriserne er alligevel udeblevet i år. Forklaringen på at høstpresset i år er udeblevet, skal vi finde i en eksplosiv kinesisk efterspørgsel efter blandt andet amerikansk majs og amerikanske sojabønner.
Side 1 af 1950 (38997 artikler)Prev1234567194819491950Next