Ny lærebog om natur og biodiversitet i landbruget

En ny lærebog skrevet af eksperter fra Seges Natur er en konkret vejledning i, hvad natur og biodiversitet er, og hvordan man prioriterer, planlægger og udfører en målrettet og omkostningseffektiv naturindsats på sin bedrift.

»Landmanden som naturforvalter« hedder en ny bog, som Seges Natur står bag. Det er den første bog om natur og biodiversitet målrettet studerende på landbrugsskoler. 

Bogen giver dog også inspiration og viden til landmænd og alle andre, som gerne vil gøre en indsats for naturen og biodiversiteten.

Bogen er ifølge en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer fyldt med gode forslag til, hvad man konkret kan gøre, og den vejleder i, hvor og hvordan man bedst kan prioritere sin tid og sine penge på natur.

Fem landmænd fortæller

Samtidig sætter bogen fokus på de udfordringer, der i disse år er for vores biodiversitet, hvor mange dyre- og plantearter er trængte. 

Fem danske landmænd fortæller, hvordan de gør en konkret indsats for biodiversiteten på deres ejendomme, og hvilke tanker de hver især gør sig om deres natur.

- Bogen er skrevet som en lærebog til landbrugsstuderende, men vi tror, at mange andre også vil synes den er spændende og nyttig, ikke mindst fordi mange landmænd i disse år er optaget af, at de gerne vil gøre en indsats for naturen og arterne på deres ejendom. De ved bare ikke altid hvordan, de bedst griber opgaven an. Det kan de hente inspiration til i bogen, siger naturchef Heidi Buur Holbeck, Seges, som har skrevet bogens sammen med specialkonsulent Anne Erland Eskildsen, Seges Natur.

Guide

- Der er et oplagt dilemma mellem en effektiv landbrugsproduktion og en rig natur. Men det er faktisk muligt for alle landmænd at skabe positive forandringer på bedriften til gavn for biodiversiteten, uden at det behøver at være svært og dyrt. 

- Det handler i høj grad om at vide, hvor og hvordan man sikrer gode levesteder for de arter, der er på ens bedrift, fortæller specialkonsulent Anne Erland Eskildsen, Seges Natur.

Forfatterne håber, at bogen vil guide læserne og gøre dem mere nysgerrige på naturen og biodiversiteten på deres ejendom.

Bogen udgives af Seges Forlag med støtte fra 15. Juni Fonden. Den er på 128 sider og koster 169 kroner. 

mip

Læs også

Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs
L&F afviser, at udtagning af omdriftsjord vil være næsten gratis
Dyrevelfærd: Hyr en landmand til den vilde natur
Mange er ikke opmærksomme på §3-grænserne
Husdyravlere kan få bedre vilkår overfor ulve