Tjek hegnet og undgå en hest med skader

Foldskader udgør en relativ stor del af de samlede skader, som heste udsættes for. Flere undersøgelser tyder på, at der sker mindst lige så mange skader på folden som i stalden. Det oplyser Seges Heste.

Seges Heste beskriver i en artikel på Landbrugsinfo.dk, hvordan foldskader udgør en stor del af de skader heste udsættes for, og hvorledes det kan forebygges.

I artiklen henvises der blandt andet til et svensk studie fra 2014, Darth, baseret på spørgeskemaer til 268 hesteejere. Undersøgelsen viste, at 74 procent af skaderne var sket, når hestene var på fold, og af disse skader forekom 53 procent på bagbenene og 36 procent på forbenene og de øvrige andre steder på hesten. Under 10 procent af skaderne var sket i stalden.

Det viste sig, at ved 31 procent af skaderne var hestene blevet skadet af en genstand på folden, 22 procent var blevet sparket af en anden hest og for 17 procents vedkommende skyldes skaden, at hesten var kommet i karambolage med hegnet.

Foldskader kan forhindres

I 16 procent af svarene blev der nævnt, at der var tale om hændelige uheld, som var svære at forhindre. Flere svarede, at ulykkerne måske kunne være forhindret ved jævnligt at gå foldene grundigt igennem med henblik på genstande, som hestene eventuelt kan skade sig på. For eksempel sten, grene, løs hegnstråd eller andre genstande og ved at tjekke hegnet.

Ifølge Seges virker omfanget af hegnskader umiddelbart overraskende højt. Undersøgelserne bekræfter dog, at en del af foldulykkerne kan forhindres ved bedre forebyggende tilsyn med foldene.

Hegnet skal løbende tjekkes

Løs eller knækket hegnstråd kan udgøre en reel risiko, ligesom dårlige hegnspæle kan give anledning til ulykker. Ved dagligt at have kontrol med spændingen på hegnstråden vil mange fejl på hegnet hurtigt blive opdaget. I dag findes der også hegnsapparater, som automatisk giver besked om fejl på hegnet, og som kan sende sms til mobiltelefonen ved fejl på hegnet.

De fleste hegnsskader forekommer om efteråret typisk i forbindelse med, at der er ved at blive mangel på græs i indhegningen. Tilskudsfoder med grovfoder på folden og løbende kontrol med, at der er tilstrækkelig med strøm på hegnet, er vigtigt for at forebygge uheld.

Ved hegnsulykker ses ofte, at ulykkerne sker ved leddene. Hestene husker, at det er her de kommer ud og ind af folden. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på leddenes synlighed og funktionalitet, og at der er tilstrækkelig med spænding på el-tråden ved leddet. Leddenes synlighed og sikkerhed kan forbedres ved at anvende lægter af træ eller metal.

Sandkasse og sikker høhæk

Heste har et stort behov for at rulle sig. Som regel ruller heste sig, hvor jorden er fri for græs, og det er desværre ofte klos op ad hegnet. Hvis hesten ruller sig tæt på hegnet, er der risiko for, at den kan få et ben ind i hegnet, hvilket kan have alvorlige konsekvenser. Ved at placere »en sandkasse« på cirka 2x2 meter midt i indhegningen kan disse skader reduceres.

På folden og i forbindelse med løsdrift er der flere beretninger om heste, som kommer til at sidde fast med ben/hove eller eventuelt hoved i høhække eller fodercontainere.

Denne skade kan, ifølge Seges, undgås ved at anvende høhække eller fodercontainere uden mellemrum, hvor hesten kan side fast. Høhække og fodercontainere til kvæg er ofte opbygget med mellemrum, hvor heste ved uheld kan komme til at sidde fast.

Læs meget mere om undersøgelserne og de gode råd til en sikker indhegning på landbrugsinfo.dk.

Undgå hegnsulykker for heste

Krav og gode råd til indhegninger for at undgå hegnsulykker:

● Der er tilstrækkelig spænding på tråden (denne anbefales minumun at være ca. 2500 volt) så hesten har respekt for hegnet og holder afstand til hegnstråden. Der skal være en god jordforbindelse til spændingsgiveren

● Hegnet skal være tilstrækkeligt synligt, så hegnets visuelle effekt bliver størst muligt

●Hegnet bør minimum have en højde på 1,2 m (for ponyer nedsættes kravet til hegnets højde i forhold til dyrenes stangmål)

● Hegnet kan bestå af mindst to tråde, som med gode isolatorer monteres i en højde på hhv. 0,7 m og 1,2 m

● Pæleafstanden kan være cirka 6-8 m

● Hegnet skal være konstrueret, så det skader hesten mindst muligt, hvis hesten for eksempel får et ben i hegnet

● I nogle hegnssystemer er hegnstråden forsynet med en kappe, som gør tråden mere synlig og samtidig ikke så skarp, hvis uheldet er ude. Andre hegnstyper har indbygget en kniv, der skærer tråden over, hvis hesten for eksempel får et ben i hegnet

● I nærheden af stærkt trafikerede veje bør der stilles yderligere krav til elhegnet. Som eksempler på ekstra foranstaltninger, der kan synliggøre hegnet nævnes: Rafter, reflekser eller plasticstrimler på hegnet og særlige synlige hegnstråde

Læs også

Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs
L&F afviser, at udtagning af omdriftsjord vil være næsten gratis
Dyrevelfærd: Hyr en landmand til den vilde natur
Mange er ikke opmærksomme på §3-grænserne
Husdyravlere kan få bedre vilkår overfor ulve