Græsningsforening for natur, dyr og mennesker

Det er rent ”win-win” at etablere et græsningsprojekt. Det viser et sådant projekt på Alslev Marsk i det sydvestjyske, hvor 14 lodsejere er gået sammen i et græsningsprojekt under Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet.

Kreaturer sørger for afgræsningen i græsningsprojektet på Alslev Marsk. Foto: John Ankersen Afgræsning af området i Alslev Marsk har banet vejen for ny natur med åbne vandflader og grøfter, der sikrer at naturlig vegetation får luft og trækker blandt meget andet fuglearter til. Foto: John Ankersen

En græsningsforening giver rigtig god mening både for natur, dyr og mennesker. Det viser erfaringerne fra et projekt ved Alslev Marsk i det sydvestjyske, hvor 14 lodsejere deltager i et græsningsprojekt, hvor i alt 80 hektar landbrugsjord er lagt ud som græsning som det ene af to fælles projekter på i alt 150 hektar.

Forleden var bestyrelsen i Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet på besøg hos projektet i forbindelse med en generalforsamling, for at se hvordan det er gået indtil nu.

Og det giver god mening at foretage lavbundsskrab af jord og lave grøfter med brede profiler og flade overløb, så man får våde arealer med små åbne vandflader, og hvor kvæg sørger for afgræsning. Resultatet bliver ny og rig natur, hvor både dyr og planter trives.

Sammen med cirka 300 hektar yderligere fordelt på især Mandø og Fanø er det græsningsforeningens mål at forsøge at opfylde bekendtgørelsen i Nationalpark Vadehavets ønsker om mere og bedre afgræsning og høslæt i området omkring Vadehavet.

Hos Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet ser man gerne endnu flere lodsejere gå i gang med lignende projekter, og man har fra foreningen masser af viden at dele ud af. Samtidig kan alle med interesse for græsning i Nationalpark Vadehavet blive medlemmer af foreningen.

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet

Formålet med græsningsforeningen er blandt andet:

at gøre driften af arealer mere rationel og enkel

at administrere tilskudsordninger og aftaler vedrørende græsningsaftaler og græsningsdyr

at etablere fælles indkøb til drift af medlemmernes arealer

at foreningen forestår den daglige planlægning og drift af de forpagtede arealer

at udvikle de gode lokale produkter og fremme forholdende for afsætningen af dem

Se mere på www.vadehavsgraesning.dk

Læs også

Landbrug og natur er smeltet sammen hos landmand
Byråd protesterer mod hegn om nye naturnationalparker
Forskere: Ulve er blevet dræbt af mennesker
- Det er vigtigt ikke at være bange for ukrudt
Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs