To fynske områder foreslået som nye naturnationalparker

Miljøministeriet er nu klar med en bruttoliste med 23 forslag til mulige naturnationalparker. På listen er blandt andet nævnt Svanninge Bakker. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Borgere, interessenter og kommuner har indsendt knap 200 konkrete forslag til, hvor Danmarks næste ti naturnationalparker skal ligge.

Ifølge Naturstyrelsen er Miljøministeriet nu klar med en bruttoliste med 23 forslag til mulige naturnationalparker til politikere, kommuner, ministerier, interessenter og eksperter.

Områderne er valgt ud fra en række kriterier blandt andet, at områderne har en vis størrelse. På listen er der tre områder (Svanninge Bakker, Sydlangeland og Ulvshale på Møn), som er knap så store, men som er med til at sikre en geografisk spredning af naturnationalparkerne over hele danmarkskortet.

Nu skal forslaget til bruttoliste om placering af de næste naturnationalparker præsenteres for to nationale arbejdsgrupper samt relevante ministerier og kommuner med henblik på kommentarer og input. Derudover er det forventningen at afholde lokale arrangementer i mulige naturnationalparker med henblik på at inddrage de lokale synspunkter. Den inddragende proces leder frem til, at der i december 2021 forventeligt kan træffes politisk beslutning om placering af yderligere op til ti naturnationalparker på statens arealer.

Udvælgelsen af op til ti nye naturnationalparker er den sidste store udvælgelsesrunde i arbejdet med at etablere i alt op til 15 naturnationalparker, hvor naturen får lov til at gro mere vildt og udvikle sig på mere naturlige præmisser.

Læs også