Rådgiver: Vær i god tid med at søge natur-tilskud

En ny ansøgningsrunde vedrørende rydning og hegning af naturarealer er startet og løber frem til 14. december. Meld dig hurtigst muligt på banen af hensyn til at få myndighedsgodkendelse, lyder rådet.

Lige nu kører der en ansøgningsrunde, hvor du kan søge tilskud til rydning og hegning. Men selvom ansøgningsrunden løber frem til den 14. december, er det en god idé at komme i gang med det samme, råder natur- og projektkonsulent Kirsten Badawi Plesner fra Agri Nords naturteam.

- Det er ikke sikkert, at man kan nå at få tilskuddet, hvis man kommer i sidste øjeblik, for myndighedsgodkendelsen tager også tid, siger hun.

Tilskuddet gives til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning – herunder blandt andet etablering af hegn, vandforsyning, fangefolde med mere.

Der gives kun tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning (hegning) i de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Hegning af overdrev

Man kan dog også søge om tilskud til hegning af overdrev udenfor Natura 2000 og arealer i nationalparker.

- Man kan få tilskud, selvom der er et eksisterende, ikke-brugbart hegn. Dette skal man dog selv fjerne. Tilskuddet er til at etablere et nyt hegn samt elforsyning, drikkeforsyning, fange-fold og rørbro, siger Kirsten Badawi Plesner.

Tilskuddet består af standardomkostninger, som ofte dækker udgifterne til etablering 100 procent.

Hvad er der tilskud til?

Rydning af tilgroede arealer for træer og buske

- Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale

Forberedelse til afgræsning

- hegn, herunder låger og led

- drikkevandsforsyning

- fangfolde

- elforsyning

- rørbro

Kilde: Agri Nord

Læs også