Nu igangsættes multifunktionel jordfordeling syd for Hobro

Efter afsluttet forundersøgelse har Landbrugsstyrelsen givet endelig samtykke til en multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen mellem Hobro, Viborg og Randers.

Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere kan nu sætte gang i en stor jordfordeling i området ved Sdr. Onsild, der skal løbe over de næste to år.

Som navnet afspejler skal en multifunktionel jordfordeling opfylde flere forskellige formål. Gennem frivillige aftaler med lodsejere er målet blandt andet at skabe bedre vilkår for natur, klima, vandmiljø og rekreative interesser samt give landmændene og andre mulighed for at bytte sig frem til jorde, der ligger bedre i forhold til deres bedrift og interesser.

1.000 skal omfordeles

Det forventes, at omkring 65 lodsejere fra Skalsådalen vil deltage i den multifunktionelle jordfordeling – også kaldet MUFJO – og at der kan omfordeles cirka 1.000 hektar.

- Lodsejerne spiller en helt central rolle i det her puslespil, og vores jordplanlæggere ser frem til at komme i gang med forhandlingerne med lodsejerne, så vi kan hjælpe til at muliggøre realiseringen af de mange elementer i projektet, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo.

Mere natur

Formålet med projektet i Skalsådalen er blandt andet at beskytte og fremme værdifuld natur, beskytte grundvandet, reducere klimabelastningen fra dyrkning af lavbundsarealer og forbedre oplevelsesmulighederne i ådalen til glæde for lokalområdet og friluftsfolket.

På den måde passer MUFJO som fod i hose med det store LIFE-IP Natureman-projekt i ådalen, som Naturstyrelsen Himmerland koordinerer i samarbejde med de tre kommuner Viborg, Randers og Mariagerfjord.

- Sammen med lodsejere og lokalområdets øvrige borgere arbejdes der allerede med en række tiltag, og jeg er derfor helt sikker på, at jordfordelingen vil bidrage til store samlede gevinster for både natur og landbrug i området, siger skovrider i Naturstyrelsen Bendt Egede Andersen.

 

Læs også