Rekordstort tilskud til ny privat natur

Miljøstyrelsen har givet private jordejere lovning om tilskud til 921 hektar ny natur. Det er det hidtil største areal med ny privat natur på et enkelt år, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Arealerne er fordelt på 546 hektar sammenhængende lysåben natur og 375 hektar urørt skov.

- Vi har aldrig tidligere modtaget så mange gode ansøgninger fra skovejere og landmænd, der vil lave ny natur. Den grønne dagsorden gør det attraktivt at have natur på ejendommen,  det er formentlig en af grundene til den store interesse, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

I Østjylland vil der i de kommende år komme særligt meget privat urørt skov. Det er der en god forklaring på, fortæller Bettina Helle Jensen:

- De østjyske løvskove har et godt udgangspunkt for at blive rigtig værdifulde for biodiversiteten, når de bliver urørte. Det går simpelthen hurtigere med at se en effekt, når der allerede er store gamle bøge eller ege i skoven. Svampe, insekter og fugle vil hurtigt indfinde sig, når træerne får lov stå.

I det mere skovfattige Vestjylland er der derimod ikke så mange skove med et tilsvarende potentiale. I Nordsjælland er hovedparten af skovene statsejede, og derfor ser man ikke så mange ansøgninger fra private skovejere i den del af landet.  

Læs også